6 Οκτωβρίου, 2014

Πρέπει να επανοικοδομηθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες

Σπύρος Δανέλλης

Η τοποθέτηση του Σπύρου Δανέλλη στη συνέντευξη τύπου της Greenpeace που πραγματοποιήθηκε στο κατάστρωμα του πλοίου Greenpeace Rainbow Warrior.

Η τοποθέτηση του Σπύρου Δανέλλη στη συνέντευξη τύπου της Greenpeace που πραγματοποιήθηκε στο κατάστρωμα του πλοίου Greenpeace Rainbow Warrior.

Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, όμως σε περιόδους οικονομικής κρίσης έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, αναβάθμισης αλλά και επένδυσης στις ΑΠΕ, δεν συμβάλλουν μονάχα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής αλλά δημιουργούν προϋποθέσεις αναθέρμανσης υφιστάμενων όπως και δημιουργίας νέων οικονομικών κλάδων. Παραγωγή πλούτου και νέων θέσεων εργασίας που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος και η κοινωνία. Άρα είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος ζήτημα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ είναι φανερό ότι εντάσσονται σε έναν σχεδιασμό που συντάχθηκε περισσότερο ως τυπική διεκπεραίωση μιας ευρωπαϊκής υποχρέωσης της χώρας. Δυστυχώς δείχνει την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να μειώσει την ενεργειακή ένδεια και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμπερίληψη του μέτρου της εξίσωσης του φόρου πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης με αναμενόμενη εξοικονόμηση ίση με το 25 τοις εκατό (!! ) του υποχρεωτικού από την ευρωπαϊκή οδηγία στόχου εξοικονόμησης κατά 1,5 τοις εκατό σωρευτικά ετησίως. Άραγε η πρόσφατη απόφαση μείωσης του φόρου θα οδηγήσει στην αναθεώρηση του στόχου;

Εμείς στο Ποτάμι πιστεύουμε : 1) το σωστό μέτρο ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων αν ακολουθήσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση αλλά και τις δουλειές από τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας και τους πεπερασμένους ευρωπαϊκούς πόρους δεν πρόκειται να έχει επιτυχία. Πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο που η ίδια η εξοικονόμηση ενέργειας θα χρηματοδοτεί μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι παραγωγοί και διανομείς ενέργειας μπορούν να αναλάβουν τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, να χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Κίνητρό τους τα οικονομικά οφέλη που θα εξισορροπήσουν τις απώλειες από τη μείωση της προσφερόμενης από αυτούς ενέργειας. 2) Η αυτοπαραγωγή δεν ειναι βιώσιμη με τους προτεινόμενους περιορισμούς. Παράλληλα, πρέπει να επανοικοδομηθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες εξαιτίας της αφερεγγυότητας που έχει επιδειχθεί στον σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής (βλ. διαχείριση φωτοβολταϊκών). 3) Στα νησιά, η διάθεση άφθονων ΑΠΕ προσφέρεται για την απεξάρτησή τους από το πετρέλαιο ανακουφίζοντας μόνιμα διαρθρωτικά μειονεκτήματά τους παρέχοντας παράλληλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους κατοίκους τους. Ο στόχος  της ενεργειακής αυτάρκειας για κάποια μικρά νησιά θα μπορούσε να προσδώσει ξεχωριστή ποιοτική τουριστική ταυτότητα σε αυτά κατά το πρότυπο του El  Hiero  των Καναρίων η του Porto Sacro της Μαδέρα. 5) Η γαλάζια ενέργεια (αιολική και κυματική) αποτελεί έναν από τους 5 βασικούς τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης που αναμένεται να δημιουργήσει 1,6 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα μπορεί  να συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ καθώς και στην υπέρβαση προβλημάτων περιβαλλοντικής υποβάθμισης ή ασυμβατότητας με άλλες χρήσεις που θα είχε πιθανώς η χωροθέτησή τους στη ξηρά. Η υποχρέωση θέσπισης θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία μπορεί να εγγυηθεί την περιβαλλοντική αειφορία και τη συστηματική κατανομή του θαλάσσιου χώρου ανά δραστηριότητα και χρήση.Η παραγωγή εξοπλισμού των εγκαταστάσεων αυτών θα μπορούσε να στηριχθεί αναζωογονώντας τη χειμαζόμενη ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.

φωτογραφία 2φωτογραφία

 

διαβάστε επίσης