25 Σεπτέμβριος, 2018

Θέλω ένα κράτος διασώστη που δεν αφήνει τους εξαρτημένους να πνιγούν στην παραβατικότητα

Στο Ποτάμι, αγωνιζόμαστε προκειμένου οι χρήστες να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες και όχι ως «καημένα παιδιά» στην καλύτερη των περιπτώσεων και «εγκληματίες» στη χειρότερη. Πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ χρηστών και εμπόρων ουσιών. Πρόσβαση σε θεραπεία με υποκατάστατα για όσους το επιθυμούν και άλλα.

διαβάστε επίσης