21 Μάρτιος, 2018

Πώς συντονίζεται μια ασυντόνιστη κυβέρνηση;

Παναγιώτης Καρκατσούλης

Μια εξόφθαλμη δυσλειτουργία του κυβερνητικού σχήματος εντοπίζεται στην αδυναμία συντονισμού του. Το πρόβλημα δεν εκδηλώνεται μόνο στη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο ούτε μόνο στην ανομία που επικρατεί στην πρωτεύουσα, την οποία λυμαίνονται πάσης φύσεως συμμορίες. Η ελεγχόμενη κυβερνητική αποτελεσματικότητα δεν είναι μόνον προϊόν της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς και πολιτικής πρακτικής του συγκυβερνήτη του κ. Τσίπρα ούτε του αποδεδειγμένα ανίκανου κ. Τόσκα.

Είναι η ίδια η φύση του κυβερνητικού σχήματος που οδηγεί σε αβελτηρία και αναποτελεσματικότητα. Μια δυσκίνητη, μεγάλη κυβέρνηση 50 ανθρώπων –η μεγαλύτερη, κατά την μεταπολίτευση, μαζί με την κυβέρνηση Παπαδήμου– οδηγεί αναπόφευκτα σε αναποτελεσματικότητα και κακοδιοίκηση. Έχει, όμως, ενδιαφέρον η ανάδειξη μιας ελάσσονος πλευράς της κυβερνητικής λειτουργίας, από την οποία μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το έλλειμμα συντονισμού και η κακοδιοίκηση προκύπτουν ως αποτελέσματα πολιτικών/ιδεολογικών επιλογών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και δεν αποτελούν, απλώς, παρα-προϊόντα ενός γραφειοκρατικού κρατικού μηχανισμού.

Το αείποτε μεγάλο, συγκεχυμένο και αναποτελεσματικό κυβερνητικό σχήμα επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί δραστικά το 2013. Με τον ν. 4109 δημιουργήθηκε ένα συντονιστικό όργανο της κυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Ο νόμος εκείνος προέβλεπε την υποχρέωση δημιουργίας ενός "προγράμματος παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου" και ανέφερε, επακριβώς, τον τρόπο με τον οποίο θα συντάσσονταν τα σχέδια δράσης των υπουργείων επί των οποίων το πρόγραμμα θα έπρεπε να εδράζεται. Ο νόμος εκείνος ρύθμισε, επίσης, όχι μόνο την υποχρέωση επικοινωνίας των συναφών υπουργείων και των ποικίλων διοικητικών αναβαθμών αλλά και μια ιεραρχημένη διαδικασία επικοινωνίας και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε η προσπάθεια να καταλήγει σ’ ένα αίσιο τέλος.

Όλως, περιέργως, για τα ελληνικά δεδομένα ο νόμος εκείνος δεν έμεινε στα χαρτιά! Ανελήφθη, μάλιστα, και μια (ελάχιστα γνωστή) προσπάθεια υλοποίησής του. Τα σχέδια δράσης άρχισαν να ετοιμάζονται και να καταχωρούνται στο πρόγραμμα "Δήλος" που ήταν ό,τι πιο προωθημένο είχε υπάρξει στον τομέα συντονισμού του κυβερνητικού έργου: Επέτρεπε όχι μόνον την καταχώρηση των σχεδίων δράσης αλλά, για πρώτη φορά, την πλήρη εικόνα έργων και δράσεων χρηματοδοτούμενων από διαφορετικές πηγές, με επικαλυπτόμενες στρατηγικές και αλληλο-αναιρούμενα αποτελέσματα. Ατυχώς, ο βραχύς βίος εκείνης της κυβέρνησης δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού περιήλθε, εν συνεχεία, στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Επεστράτευσαν τους κ. Φλαμπουράρη, Κουίκ και Βερναρδάκη για να επιταχύνουν τις διαδικασίες συντονισμού, ιδίως δε, εκείνων που απαιτούνται λόγω των συναρμοδιοτήτων. Μετά την παρέλευση ικανού χρόνου, το έργο όλων αυτών αναζητείται terra per mare αλλά, επί ματαίω. Οι πιο πρόσφατες δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν μια πρόσκληση με την οποία ανακοινώνουν τη δυνατότητα αποσπάσεων στην ΓΓΣ (και άλλων) δημοσίων υπαλλήλων καθώς και κάποια δελτία τύοπου (σημ. οι συριζαίοι υπουργοί έχουν, ανερυθρίαστα, μετατρέψει τα υπουργεία σε μικρο-γραφεία τύπου).

Εκείνος που φαίνεται να πασχίζει περισσότερο από τους υπουργούς για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου είναι ο γραμματέας της υπηρεσίας. Δείτε τε πως:

Για να συντονιστεί και να οργανωθεί η κυβέρνηση πρέπει να οργανωθεί το ιδιαίτερο γραφείο του γενικού γραμματέα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας "Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού παρέχει επιτελική υποστήριξη για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα, φροντίζοντας τη διοικητική οργάνωση και την εύρυθμη ροή των καθημερινών εργασιών του Γραφείου. Η λειτουργία του είναι πολυεπίπεδη καθώς από τη μία πλευρά εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα και την εσωτερική ροή πληροφόρησης ανάμεσα στις Υπηρεσίες και Τομείς της Γενικής Γραμματείας και στο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού ενώ από την άλλη έχει αναλάβει την προβολή και προώθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου στους δημόσιους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και στο ευρύ κοινό" (η έμφαση δική μας).

Για να πετύχει σ’ αυτόν τον όντως φιλόδοξο στόχο, το Γραφείο του ΓΓ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
• Την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου.
• Την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων.
• Την διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας.
• Την τήρηση βάσεων δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας εγχώριων και διεθνών φορέων.
• Την ενημέρωση για τα δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου Τύπου, του διαδικτύου, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και των κάθε μορφής εκδόσεων που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.
• Την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας.
• Την επιμέλεια δελτίων Τύπου για τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας.
• Την μέριμνα των δημοσίων σχέσεων.
• Την οργανωτική προετοιμασία και υποστήριξη ημερίδων, ενημερωτικών συνεδρίων και εθιμοτυπικών επισκέψεων, και
• την διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.

Τι, όχι; Δεν επιτυγχάνεται έτσι ο συντονισμός της κυβέρνησης;

Πάντως, εάν δεν αρκούν αυτά και οι ικανότητες του Μεγάλου Σαμάνου-Τσίπρα έχουν αρχίσει και υποχωρούν, τότε την κυβέρνηση δεν την βλέπω καλά.

* Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου «Π στο τετράγωνο - Πρόοδος στην Πράξη»

Πηγή: Capital

Σχετικά