27 Απριλίου, 2016

Πειραιάς και Ειδομένη

Η επί μήνες απουσία των μηχανισμών του κράτους στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος- σε αντίθεση με τη έμπρακτη συμπαράσταση που επέδειξε η ελληνική κοινωνία - οδηγεί πλέον σε πολύ αρνητικές ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις.

Ειδικότερα στην Ειδομένη και τον Πειραιά, δύο βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας, η καθημερινή επιδείνωση της κατάστασης επηρεάζει πολλαπλώς την Ελλάδα. Πρωτίστως από την ανοργάνωτη αντιμετώπιση του δράματος χιλιάδων ανθρώπων και δευτερευόντως από την διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του ευαίσθητου τομέα τού τουρισμού.

Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και η απρόσκοπτη λειτουργία του πρέπει να διαφυλαχθεί παράλληλα με την αποτελεσματική και με ανθρώπινο πρόσωπο διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος.

Σχετικά