3 Απριλίου, 2017

«Καταργήσαμε τα πεντοχίλιαρα για να μας πουλάνε οι άλλοι το ευρώ!»

Το Ποτάμι

#ZounAnamesaMas