25 Οκτωβρίου, 2018

Πιάνουν τόπο τα ευρωπαϊκά χρήματα για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών;

Ποτάμι

Το «Ποτάμι» υπέβαλε στις 24/9/18 γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση στα συναρμόδια Υπουργεία που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά κονδύλια για το προσφυγικό και ζήτησε, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση των συμβάσεων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των αναδόχων που ανέλαβαν σχετικά έργα. Μέχρι σήμερα, έχουν απαντήσει μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών (το οποίο δηλώνει αναρμόδιο), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα Υπουργεία δεν έχουν ακόμα απαντήσει.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάσθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Ελληνικό κράτος δια μέσου του συγκεκριμένου Υπουργείου και για την κάλυψη των αναγκών των δομών φιλοξενίας και καταγραφής προσφύγων, σε διάστημα 2 ετών και 3 μηνών έχει συνάψει με ιδιωτικές εταιρείες πάνω από 1900 Συμβάσεις. Το προϋπολογισθέν ποσό των συμβάσεων αυτών ξεπερνά τα 112 εκατομμύρια Ευρώ.

Το ποσό αυτό ήταν διαθέσιμο για εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου το ελληνικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές να ανταποκριθούν στο δύσκολο και προπάντων ανθρώπινο έργο και σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μεγάλο αριθμό ατόμων, να προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες και μετανάστες, μέχρι την διεκπεραίωση της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.

Ανατρέχοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, προκαλούν έκπληξη και ερωτηματικά τα κριτήρια επιλογής των διαγωνιστικών διαδικασιών. Διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες θα αποσκοπούσαν και θα διασφάλιζαν την αξιοκρατική επιλογή επιχειρήσεων, την ισόρροπη κατανομή των πόρων στις επιχειρήσεις του κάθε κλάδου και κατά πάσα πιθανότητα στις ανταγωνιστικές τιμές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που  απαιτούνταν. Αντί των διαγωνιστικών όμως αυτών διαδικασιών, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των συμβάσεων έχουν συναφθεί με διαδικασίες που, αν μη τι άλλο, εγείρουν ερωτηματικά.

 1. Απευθείας αναθέσεις, αναθέσεις μέσω διαπραγματεύσεων με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και στην καλύτερη περίπτωση κάποιοι πρόχειροι διαγωνισμοί είναι η συνήθης πρακτική που ακολουθείται για δύο και πλέον χρόνια, παρότι ο έκτακτος χαρακτήρας της υποδοχής των προσφύγων έχει αποκτήσει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Φαίνεται μάλιστα ότι κάθε φορά επιλέγεται η διαδικασία που εξυπηρετεί καλύτερα.
 2. Ακόμα και αν οι απευθείας αναθέσεις ήταν μία πρακτική που έπρεπε να ακολουθηθεί το πρώτο διάστημα προκειμένου να ανταποκριθεί το κράτος και να καλύψει τις πρώτες ανάγκες, σίγουρα η συνέχιση της πρακτικής αυτής 2 χρόνια μετά δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί.
 3. Οι συνέπειες της επιλογής αυτής είναι καταρχήν στις συμβάσεις να εμφανίζονται κατ΄ επανάληψη συγκεκριμένα ονόματα ανάδοχων εταιρειών.
 4. Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το παράδειγμα της σίτισης. Τα προϋπολογισθέντα ποσά των συμβάσεων σίτισης ξεπερνούν τα 85 εκατομμύρια, πάνω από τα δύο τρίτα δηλαδή του συνολικού ποσού.
 5. Η μερίδα του λέοντος των χρημάτων αυτών έχει κατευθυνθεί με απευθείας αναθέσεις σε λίγες εταιρείες. Αντίστοιχα παραδείγματα καταγράφονται και στον τομέα καθαριότητας αλλά και σε συμβάσεις για υποδομές.
 6. Δεύτερη συνέπεια της τακτικής αυτής, είναι το κόστος παροχής υπηρεσιών και προϊόντων. Φθάνει κανείς στο σημείο να διερωτηθεί κάποιος αν τα ποσά που έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα για τις πρόχειρες υποδομές επαρκούσαν για τη δημιουργία μόνιμων υποδομών με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
 7. Τέλος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για τους ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο την καλή εκτέλεση του έργου, την ορθή παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά κυρίως την διαπίστωση της ποιότητας αυτών.

Απορίας άξιο:

Το ελληνικό κράτος έχει συνάψει συμβάσεις ύψους 112 εκατομμυρίων.

-Τι παραπάνω ποσά χρειάζονται ώστε η χώρα μας να μην βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο επίκεντρο ξένων ανταποκρίσεων για την αθλιότητα των συνθηκών στα κέντρα φιλοξενίας;

-Τι παραπάνω χρήματα χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιβίωση των ανήλικων ατόμων στα κέντρα φιλοξενίας;

-Πόσες παραπάνω συμβάσεις πρέπει να συναφθούν προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ελάχιστες συνθήκες υγιεινής;

Μήπως τελικά όλα τα παραπάνω, μπορούν να επιλυθούν με περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη διαχείριση και έλεγχο των υφιστάμενων κι όχι με περισσότερους χρήματα;

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Πιάνουν τόπο τα ευρωπαϊκά χρήματα για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών;

Γ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Ο μεγαλύτερος αριθμός συμβάσεων έχει γίνει με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού.
Τα μεγαλύτερα ποσά έχουν δαπανηθεί για την σίτιση με σύναψη συμβάσεων με συγκεκριμένες εταιρείες ανά περιοχή.

Απαιτεί διερεύνηση ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι έλεγχοι τόσο για τον αριθμό όσο και για την ποιότητα των μερίδων φαγητού.

Διερεύνηση απαιτεί επίσης ο τρόπος λειτουργίας των συνεργείων καθαριότητας. Ελέγχονται από κανέναν για την συχνότητα και τον τρόπο καθαριότητας των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας;

 Δ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Υποδομές φιλοξενίας σε Λέσβο, Σάμο και Κω:

Χρονική Περίοδος: 01/01/16-31/03/18
Σύνολο συμβάσεων: 302

Συνολική δαπάνη: 30,4€

Για τα hot spots των νησιών Λέσβου, Σάμου και Κω έχουν συνολικά συναφθεί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 302 συμβάσεις (περίοδος 1/1/2016-31/3/2018) συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 30,4 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων περίπου:

 • 27,9 εκατομμύρια ευρώ (δηλ. πάνω από 90% του συνόλου των δαπανών) αφορούν σίτιση που έχουν δοθεί με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σε μόλις 4 εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα:

  • 16,1 εκατομμύρια ευρώ για σίτιση έχουν συμβασιοποιηθεί στην Μόρια της Λέσβου. Εξ’ αυτών η εταιρία «Τζανέτος Εμμανουήλ & ΣΙΑ ΟΕ» είναι ανάδοχος (μόνη ή σε κοινοπραξία με την «ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ») σε 45 διαδοχικές συμβάσεις, η μία μετά την άλλη, συνολικού ύψους 15,3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 6,7 εκατομμύρια αφορούσαν συμβάσεις που ήταν μόνη της ανάδοχος και τα υπόλοιπα 8,6 εκατομμύρια αφορούσαν συμβάσεις σε κοινοπραξία με την «ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ» (η οποία έχει παρουσία και σε Χίο -6,6 εκ. ευρώ- και σε Αττική 725 χιλιάδες ευρώ). Οι δύο αυτές εταιρίες έχουν το μονοπώλιο στην σίτιση στην Μόρια.

  • 7,7 εκατομμύρια ευρώ για σίτιση έχουν συμβασιοποιηθεί στην Σάμο με μοναδικό ανάδοχο με 31 διαδοχικές συμβάσεις χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού την εταιρία «Πιετρής Εστίαση Α.Ε.». Το κόστος της ημερήσιας ατομικής μερίδας αναφέρεται στην σύμβαση 5,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  • 4 εκατομμύρια ευρώ για σίτιση έχουν συμβασιοποιηθεί στην Κω με μοναδικό ανάδοχο με 26 συμβάσεις την εταιρία «Μιχαήλ Στ. Παστρικός»

 • 1 εκατομμύριο ευρώ αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας και απομάκρυνση λυμάτων που έχουν δοθεί με απευθείας ανάθεση. Πιο συγκεκριμένα:

  • 350 χιλιάδες ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί στην Μόρια της Λέσβου, η πλειοψηφία αφορά μίσθωση λυματοφόρων για απομάκρυνση λυμάτων

  • 454 χιλιάδες ευρώ έχουν συμβασιοποηθεί στην Σάμο, με απευθείας ανάθεση με 32 διαδοχικές συμβάσεις σε μία μοναδική εταιρία

 • 188 χιλιάδες ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί στην Κω 1,2 εκατομμύριο ευρώ αφορούν υποδομές, συντήρηση, ανακαινίσεις, κλιματιστικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κ.α. Πιο συγκεκριμένα:

  • 730 χιλιάδες ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί στην Μόρια της Λέσβου

  • 250 χιλιάδες ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί στην Σάμο

  • 200 χιλιάδες ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί στην Κω

 • 350 χιλιάδες αφορούν λοιπές δαπάνες (αναλώσιμα, ανταλλακτικά, κ.α.)

Σχόλια:

 • Προφανώς υπάρχει  τουλάχιστον ηθικό αν όχι νομικό ζήτημα με τις ανανεούμενες συμβάσεις με συγκεκριμένους προμηθευτές για την σίτιση.

 • Γεννάται το ερώτημα γιατί έχουν δοθεί τόσα λίγα χρήματα για υποδομές στα νησιά, τουλάχιστον από το Υπουργείο Άμυνας, όταν π.χ. στην Αττική το 40% της αξίας των συμβάσεων του ΓΕΣ αφορούν υποδομές αξίας 6 εκ. ευρώ (βλ. ενότητα Αττική).

 • Ποια κρατική δομή έχει την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, π.χ. των μερίδων φαγητού, πως καταγράφονται, μετρούνται μέσα στο χάος;


Υποδομές φιλοξενίας στην ΧΙΟ
Χρονική Περίοδος: 01/01/16-31/03/18
Σύνολο συμβάσεων: 193
Συνολική δαπάνη: 8.811.830 €

Από το ποσό των 8.811.830 Ευρώ τα 7.138.387 Ευρώ αφορούσαν την σίτιση, όπου συνάφθηκαν συνολικά 31 Συμβάσεις., 28 εκ των οποίων έγιναν με την εταιρεία ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΕ.

1 Σύμβαση με την εταιρεία Μπουρλούκος-Στρατάκης,

1 Σύμβαση με την εταιρεία SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ και τέλος,

η τελευταία σύμβαση έγινε με την εταιρεία ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ & SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ.

Επίσης το σύνολο των συμβάσεων ενοικίασης WC (9 Συμβάσεις) καθώς και η πλειοψηφία των συμβάσεων καθαριότητας  (28 από τις 35) Συμβάσεις έγιναν με την εταιρεία υπό την επωνυμία ΜΙΧΑΛΑ Ελ. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των 546.200 Ευρώ.

Επίσης στο ΚΥΤ ΧΙΟΥ συνάφθηκαν 69 συμβάσεις που αφορούσαν έργα κατασκευών και υποδομών συνολικού ποσού συμβάσεων  843.426 Ευρώ.

Τέλος,133 Συμβάσεις από τις 193 συνολικά συνάφθηκαν με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι 31 Συμβάσεις που αφορούσαν την σίτιση συνάφθηκαν με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Υποδομές φιλοξενίας στην Αττική

Χρονική Περίοδος: 01/01/16-31/03/18

Σύνολο συμβάσεων: 395 ΔΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ + 18 ΣΥΜΒ. ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Αττική - Γενικό Επιτελείο Στρατού

Για τα hot spots της Αττικής έχουν συνολικά συναφθεί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 390 συμβάσεις (περίοδος 1/1/2016-31/3/2018) συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 15,6 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων περίπου:

 • 7,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σίτιση που έχουν δοθεί με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

  • Σε Ελευσίνα και Μαλακάσα, 3 εταιρίες (“ΚORINTHIAN PALACE CATERING”, “ΓΕΥΣIΝΟΥΣ”, DAILY TASTE EΠΕ”), η καθεμία μόνη είτε σε κοινοπραξία μεταξύ τους έχουν πάρει χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 51 αναθέσεις συνολικής αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ

  • 9 αναθέσεις συνολικού ύψους 725 χιλιάδων ευρώ έχει πάρει η εταιρία «ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ» (που έχει πάρει άλλα 6,6 εκ. ευρώ στην Χίο και άλλα 8,6 εκ. ευρώ στην Μόρια σε κοινοπραξία με άλλη εταιρία)

 • 6 εκατομμύρια ευρώ αφορούν υποδομές, συντήρηση, ανακαινίσεις, κλιματιστικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κ.α.

 • 730 χιλιάδες ευρώ αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας και απομάκρυνση λυμάτων που έχουν δοθεί με απευθείας ανάθεση.

 • 1,2 εκ. ευρώ σε γενικές προμήθειες, ανταλλακτικά, ενοικίαση τουαλετών, κ.α.

Αττική (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού)

Πέραν των ανωτέρω στην Αττική έχουν συναφθεί 18 Συμβάσεις Σίτισης και από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) για την περίοδο Μαρτίου 2016-Μαρτίου 2018 συνολικής αξίας 23,6 εκατομμύριων ευρώ (δεν αναφέρονται ονόματα Προμηθευτών)

Συνεπώς, συνολικά στην Αττική έχουν συναφθεί συμβάσεις σίτισης συνολικής αξίας 31,4 εκατομμυρίων ευρώ

Στις περισσότερες περιπτώσεις των συμβάσεων σίτισης δεν αναγράφεται η χρονική διάρκεια των συμβάσεων, καθώς επίσης δεν αναγράφεται ο αριθμός των ατόμων που σιτίστηκαν. Τα ποσά που αναφέρονται είναι πολλές φορές πάνω από 50.000 ή 80.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δομή: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΙΓΛΗ" ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ»όπου 6 συμβάσεις είναι της τάξης των 88.050 ευρώ ή κάθε μία, ενώ υπάρχουν και άλλες με λίγο μικρότερα χρηματικά ποσά. Υψηλότερα ποσά συναντάμε στη «Μαλακάσα», όπου κυριαρχεί η «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Ν.4368/16» και η «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ». Και εδώ, από τα στοιχεία που έχουμε στον αντίστοιχο πίνακα, απουσιάζει πλήρως η χρονική διάρκεια των συμβάσεων.

Περιπτώσεις που πρέπει να διερευνηθούν είναι:

Στη Δομή Φιλοξενίας «ΘΗΒΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΓΙΡΟΓΛΟΥ»σε μια μόνο σύμβαση με ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 199.500,00 ευρώ και με Διαγωνιστική Διαδικασία ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, στην εταιρεία: «ΕΡΓΑ ΠΕΣΣΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ», για το έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΓΗΡΟΓΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ και χρονική διάρκεια λιγότερη των 3 εβδομάδων (13 Ιουλίου 16 – 31 Ιουλίου 16).

Υπάρχουν περιπτώσεις που η απ΄ ευθείας ανάθεση γίνεται με προκλητικό τρόπο. Για παράδειγμα η εταιρεία «ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» έχει υπογράψει τουλάχιστον 8 συμβάσεις με ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για τη Δομή της ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ για ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ, χωρίς και εδώ να αναγράφεται η χρονική διάρκεια στον πίνακα, με προϋπολογισθείσα συμβατική αξία, στις 7 από τις 8 φορές,  λίγο κάτω από 10.000 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά οι δομές φιλοξενίας στη Μαλακάσα θα είχαν μόνιμες τουαλέτες!

-Στο ΣΧΙΣΤΟ ΣΤΡΔΟ "ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ"για την ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ στη ΔΕΔΔΗΕ με ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ δαπανήθηκαν 139.164,64 ευρώ.

-Στη Δομή: «ΕΛΑΙΩΝΑΣ Γ», η εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ», πήρε 61.207,00 ευρώ για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Στη Δομή:ΣΧΙΣΤΟ ΣΤΡΔΟ "ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ", η εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ Γ ΚΛΩΝΗΣ» πήρε 67.900,00 ευρώ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ), για τη χρονική περίοδο από 10-Φεβ-16 έως 20-Φεβ-16, για ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΤΡΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ.

Στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, η εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πήρε 175.680,00 ευρώ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ), για την περίοδο από 15-Ιουλ-16 έως 25-Ιουλ-16, για ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

Στη Δομή: ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΣΤΡΔΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗ, η εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ  Γ ΚΛΩΝΗΣ», πήρε 64.990,00 ευρώ, από 12-Δεκ-16 έως 16-Δεκ-16, με «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ96-Ν.4368/16)», για ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ.

Στη Δομή: ΕΛΑΙΩΝΑΣ Β, η εταιρεία «ΕΛ.ΓΙ.Μ. Α.Ε. ΑΝΩΝ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πήρε 72.912,00 ευρώ, από 18-Αυγ-16 έως 18-Σεπ-16, με «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ.96-Ν.4368/16)», για ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Στη Δομή: ΡΙΤΣΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, η εταιρεία «ΕΡΓΑ ΠΕΣΣΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», πήρε 113.600,00 ευρώ, από 7-Οκτ-16 έως 17-Οκτ-16, με «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ.96-Ν.4368/16)», για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ.

Στη Δομή: ΕΛΑΙΩΝΑΣ B και Γ,η ΔΕΔΔΗΕ, πήρε 196.536,28 ευρώ (24-Ιαν-18), με ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, για ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 800 ΚΑΙ 750 KVA ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ "Β" ΚΑΙ "Γ".

Οι ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στη Δομή «ΣΧΙΣΤΟ ΣΤΡΔΟ "ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ"», ήταν 139.164,64 ευρώ, ενώ προς τη Δομή του ΕΛΑΙΩΝΑ 196.536,28 ευρώ (και στις δυο περιπτώσεις δεν αναφέρεται χρονική περίοδος).

Η εταιρεία «ALBA Α.Ε», για τη Δομή «ΦΕΣΣΑΣ», πήρε 160.558,25 ευρώ με Πρόχειρο Μειοδοτικό, και με χρονική διάρκεια: (α) 4/2016 β) 6/2016 γ) 9/2016 δ) 14/2016 ε) 16/2016 στ) 20/2016 ζ) 24/2016 η) 35/2016 θ) 3/2017 ι) 7/2017), για Αµοιβές Ενοικίασης WC – ΝΤΟΥΖ ALBA για το ΤΟΣΚΕ∆Π Ωραιοκάστρου.

Για τηΔομή «ΦΕΣΣΑΣ», η εταιρεία «ΦΕΣΣΑΣ Α.Ε» πήρε 189.000,00 ευρώ, (27-4-16 - Γ’ ΣΣ) με «Ανάθεση από ΥΠΕΘΑ» για «Αµοιβές Ενοικίασης Ακινήτου». Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Διαγωνιστική Διαδικασία ήταν η μοναδική που έγινε με τον τρόπο αυτό (δηλαδή με ανάθεση από ΥΠΕΘΑ) στο σύνολο των 395 συμβάσεων για την περιοχή της Αττικής.

Δομές φιλοξενίας σε Λάρισα, Τρίκαλα, Πέτρα Ολύμπου, Πιερία, Βόλβη

Χρονική Περίοδος: 01/01/16-31/03/18 
Σύνολο συμβάσεων: 169 
Συνολική δαπάνη: 5.975.630 €

ΣΤΡΔΟ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΑΡΙΣΑ)Συνάφθηκαν συνολικά 32 Συμβάσεις συνολικού ποσού 2.011.212 Ευρώ. Οι 12 Συμβάσεις αφορούσαν υποδομές συνολικού ποσού 999.219 Ευρώ και επίσης έγινα 7 συμβάσεις για κάλυψη αναγκών σίτισης συνολικού ποσού 791.340 Ευρώ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι οι Συμβάσεις σίτισης έγιναν με Διαπραγμάτευση με Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού με ανάδοχο την ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ.

ΣΤΡΔΟ ΖΩΓΑ (ΛΑΡΙΣΑ)Έγιναν 8 Συμβάσεις συνολικού ποσού 338.520 Ευρώ. Για την σίτιση έγινα 3 συμβάσεις συνολικού ποσού 208.710 Ευρώ με διαδικασία και εδώ της Διαπραγμάτευσης με Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού και ανάδοχο την ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ.

ΠΡΩΗΝ SM ATLANTIK (ΤΡΙΚΑΛΑ)

Έγιναν συνολικά 37 Συμβάσεις συνολικού ποσού 940.431 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή τα περισσότερα χρήματα δαπανήθηκαν για την ανακατασκευή του χώρου και την διαμόρφωσή του (11 Συμβάσεις για υποδομές συνολικού ποσού 488.357 Ευρώ). Το ενδιαφέρον επίσης εδώ είναι ότι η σίτιση (9 Συμβάσεις συνολικού ύψους 302.878 Ευρώ) έγινε με ανάδοχο τις Μεσογειακές ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΕ όμως με διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης.


ΠΑΛΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

Συνάφθηκαν συνολικά 27 Συμβάσεις συνολικού ποσού 1.532.404 Ευρώ. Οι 19 συμβάσεις αφορούσαν καθαριότητα και ήταν συνολικού ποσού 152.674 Ευρώ. Ενώ οι 8 Συμβάσεις σίτισης ήταν συνολικού ποσού 1.379.730 Ευρώ και έγινα με Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με αναδόχους τις εταιρείες ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ και ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ.

 • Εδώ πως κατάφεραν και έκαναν δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό;

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΝΗΡΕΑΣ (Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)

Συνάφθηκαν συνολικά 19 Συμβάσεις συνολικού ποσού 425.051 Ευρώ. Οι 13 Συμβάσεις ποσού 292.580 Ευρώ ήταν δαπάνες για μίσθωση του Κάμπινγκ με απευθείας ανάθεση και οι υπόλοιπες 6 Συμβάσεις ποσού 132.471 Ευρώ αφορούσαν την σίτιση. Η σίτιση και εδώ έγινε με Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και ανάδοχο την εταιρεία ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ.

3 & 4,5,6,7 ΧΛΜ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνάφθηκαν συνολικά 20 Συμβάσεις συνολικού ποσού 330.894 Ευρώ εκ των οποίων οι 203.603 χιλιάδες Ευρώ αφορούσαν την σίτιση την οποία είχε αναλάβει αποκλειστικά η εταιρεία ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΑΕ (14 από τις 20 συνολικά συμβάσεις) με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ Δ. ΒΟΛΒΗΣ

Έγιναν συνολικά 26 Συμβάσεις ύψους 397.118 Ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό και εδώ δαπανήθηκε για την σίτιση (7 Συμβάσεις ύψους 169.937 Ευρώ), η οποία έγινε με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης και ανάδοχο την εταιρεία ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΑΕ.

Ενδιαφέρον εδώ έχουν και η 1 Σύμβαση ποσού 36.735 Ευρώ για υπηρεσία καθαριότητας με απευθείας ανάθεση καθώς και η 1 Σύμβαση ποσού 63.416 Ευρώ για την ενοικίαση WC-Ντουζ με την εταιρεία ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ με διαδικασία Διαπραγμάτευσης. Το ποσό αφορά 1 WC-Ντουζ. Δύσκολο να δικαιολογούνται κάπως τα 63.416 Ευρώ.

Δομές φιλοξενίας στην ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Τσεπέλοβο, Κόνιτσα κ.λ.π.)

Χρονική Περίοδος: 01/01/16-31/03/18

Σύνολο συμβάσεων: 562

Συνολική δαπάνη: 18.989.743€

«Ο Στρατός δεν είναι catering», είχε δηλώσει στα τέλη Μαρτίου ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος. Έναν μήνα μετά, το υπουργείο έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σίτιση των προσφύγων σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας της χώρας, σε μία περίοδο που ο αριθμός τους στη χώρα μας καταγράφηκε πάνω από 50.000. Αξίζει να σημειωθεί πως η σίτιση για την οποία μεριμνεί το υπουργείο Άμυνας καλύπτεται πλήρως από τα ειδικά κονδύλια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Προσφυγικό, ενώ αφορά μόνο σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας και όχι σε ανοιχτά, όπως η Ειδομένη και το λιμάνι του Πειραιά στα οποία το συγκεκριμένο έργο έχουν αναλάβει από την αρχή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς. Όμως εμφανίζεται δαπάνη για σίτιση στον ΟΛΘ ύψους 93.920 ευρώ. Πραγματοποιήθηκε σίτιση προσφύγων στον ΟΛΘ από το στρατό;

Από τις 45 συμβάσεις για διάφορες προμήθειες συνολικού ποσού 234.410 ευρώ, στο ΠΔ Καβάλας οι 29 αφορούσαν την αγορά ανταλλακτικών για στρατιωτικά οχήματα ύψους 68.834 Ευρώ. Οι επισκευές των στρατιωτικών οχημάτων καλύπτονται από κονδύλια του υπουργείου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί παρατηρείται με τέτοια συχνότητα στο συγκεκριμένο κέντρο φιλοξενίας;

• Επίσης στο συγκεκριμένο κέντρο 241.815 ευρώ ήταν τα προϋπολογισθέντα για καθαριότητα! (κυρίως αμοιβές συνεργείων).

 • Ένα ερώτημα που αφορά όλες τις δομές είναι αν όντως οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται. Όντως εμφανίζονται συνεργεία καθαριότητας ανάμεσα στους πρόσφυγες και καθαρίζουν τους χώρους; Κάθε πότε πηγαίνουν και πως διαπιστώνεται αυτό;

• Για τη δομή της Softex προϋπολογίσθηκαν 766.048 ευρώ και για τη ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ 263.382 ευρώ αλλά όλες οι συμβάσεις αφορούν κατασκευές υποδομών και συντηρήσεις. Δεν φιλοξενούνται / σιτίζονται πρόσφυγες;

• Για τη δομή του Ευπαλίνου ενώ μισθώνεται από το 2016 και δαπανήθηκαν 376.485 ευρώ για κατασκευές δεν εμφανίζονται ποσά σχετικά με τη φιλοξενία προσφύγων. Επίσης και εδώ παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες δαπάνες για επισκευές οχημάτων.

Δομές φιλοξενίας στην ΒΕΡΟΙΑ

Χρονική Περίοδος: 01/01/16-31/03/18
Σύνολο συμβάσεων: 328
Συνολική δαπάνη: 8.509.045,90

Από τις 328 συμβάσεις, μόνο οι 41 έγιναν με δημόσιο διαγωνισμό και η μεγαλύτερη πλειοψηφία των συμβάσεων (133 ή το 40,5%) αφορούσαν την κατασκευή-ανακαίνιση-συντήρηση υποδομών.

Από το συνολικό (προϋπολογισθέν) ποσό δαπάνης, το μεγαλύτερο μέρος (5,94 εκ. ή 69,8%) αφορούσε υπηρεσίες σίτισης, οι οποίες ανατέθηκαν σε 3-4 εταιρείες.

Στις περιοχές «Πρώην Στρατόπεδο Μαζαράκη-Βιομηχανικό ακίνητο Καραμανλής-Πρώην βιομηχανικό ακίνητο ΣΟΦΤΕΞ» είχαμε 32 συμβάσεις για υπηρεσίες καθαριότητας (επί συνόλου 56) που ανατέθηκαν στην εταιρεία ΚΕΠΕΛΕΚ με «απευθείας σύμβαση λόγω κατεπείγοντος ...» έναντι ποσού περίπου 575.000 ή 75% του συνόλου των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Στις ίδιες περιοχές είχαμε ανάθεση με δημόσιο διαγωνισμό 34 συμβάσεων (επί συνόλου 51) για σίτιση στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Κομπατσιάρη» έναντι ποσού περίπου 4.9 εκ., δηλαδή για το 82% του συνόλου των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Στην περιοχή «Πρώην βιομηχανικό ακίνητο ΣΟΦΤΕΞ» δόθηκαν κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού περίπου 63.000 για προμήθεια-τοποθέτηση κλιματιστικών και με «απευθείας σύμβαση λόγω κατεπείγοντος » άλλα 19.000για προμήθεια κλιματιστικών στην Χρυσικού Μαρία, η οποία έκανε συνολικά 29 συμβάσεις και ως επί τω πλείστον παρείχε υλικά καθαριότητας ή αναγομώσεις πυροσβεστήρων (!).

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

Από την άλλη, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντί να προσπαθήσει με την απάντησή του να ρίξει περισσότερο φως στα θέματα διαχείρισης, κατανομής και ελέγχου των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων επιχείρησε να ευλογήσει τα γένια του σχετικά με την πορεία υλοποίησης των σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Συγκεκριμένα, όπως θα δούμε και στην συνέχεια, έμεινε στην στείρα παράθεση ποσών και ποσοστών απορρόφησης με βάση προσκλήσεις, ενταγμένες πράξεις και δαπάνες χωρίς να απαντά τα καίρια ερωτήματα. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει για τις συγκεκριμένες δαπάνες, κατά πόσο έχει αξιολογηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των δικαιούχων του και αν γίνεται παρακολούθηση των δεικτών αποτελέσματος για κάθε χρηματοδοτούμενη πράξη.

Το ζητούμενο για κάθε Υπουργείο και κάθε δικαιούχο ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν είναι απλά να επιδεικνύει ποσοστά απορρόφησης, το σημαντικότερο είναι να επιδεικνύει στην πράξη τις θετικές αλλαγές που επέφεραν η χρήση των κονδυλίων αυτών στις ομάδες στόχου του.

Στο συγκεκριμένο Υπουργείο υπάγεται η Υπηρεσία διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ). Η συγκεκριμένη Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τους κοινοτικούς πόρους που κατανέμονται στην χώρα μας από δυο Ευρωπαϊκά Ταμεία, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, υλοποιώντας αντίστοιχα τα Εθνικά Προγράμματα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό απαντητικό έγγραφο τα ποσά που έχει διαχειριστεί η παραπάνω Υπηρεσία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2

Θα ανέμενε κάνεις η ΥΔΕΑΠ, ως καθ΄ ύλην αρμόδια διαχειριστική αρχή για τους κοινοτικούς πόρους δύο Ευρωπαϊκών Ταμείων, αντί της παράθεσης αποσπασματικών στοιχείων, να αναλύσει με λεπτομέρεια την πορεία υλοποίησης των δυο επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιεί ως αρμόδια υπηρεσία. Επίσης, στη σχετική απάντηση δε θα έπρεπε απλά να αναφέρει τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, αλλά και όποιους ελέγχους έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για τις υλοποιημένες δαπάνες. Τέλος, δεν αναφέρεται αν το αρμόδιο Τμήμα της εν λόγω Υπηρεσίας έχει πραγματοποιήσει διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στους δικαιούχους της.

Για παράδειγμα, σε σχετική συμφωνία επιδότησης προϋπολογισθέντος ποσού ύψους 33.588.641 Ευρώ που συνάφθηκε στις 16/02/2018 με δικαιούχο την Ελληνική Αστυνομία και με περίοδο επιλεξιμότητας της πράξης από 01/01/2014 μέχρι τις 31/12/2019, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα έλεγχοι για την ορθή υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης;

Αντίστοιχα, σχετικές συμφωνίες επιδότησης κατά το παρελθόν έχουν συναφθεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την Αναβάθμιση κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι για τις δαπάνες αυτές και την αποτελεσματικότητα υλοποίησής τους;

Τέλος σημαντική είναι η παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των πράξεων. Για παράδειγμα, μόλις στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους (26/07/2018 ΑΔΑ 6Κ2Σ465ΧΙ8-0ΚΩ) η διαχειριστική σύναψε συμφωνία επιδότησης της δράσης με τίτλο ‘Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς ην ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και από δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας’. Αποκλειστικός δικαιούχος της πράξης είναι η υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και το προϋπολογισθέν ποσό χρηματοδότησης είναι 3.000.000 Ευρώ. Η ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Πόσο γρήγορα θα υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη; Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο οποίο υπάγεται ο δικαιούχος δεν έχει απαντήσει ακόμα στην ερώτησή μας.

3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Αρμόδια διαχειριστική αρχή του Υπουργείου είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων» (αρ. 76 Ν. 4375/2016), υπό την σκέπη της αντίστοιχης Ειδικής Γραμματείας (η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕ/ΤΕΑ). Στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝ (ΔΗΛ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α ΚΑΙ Β): =566 εκ. ευρώ + 570 = 1,136 εκ. ευρώ

Παρατηρήσεις:

 • Το Υπουργείο αμφισβητεί το συνολικό ποσό των 1,6 δις ευρώ που δόθηκαν για το προσφυγικό και αναφέρει ότι το ποσό είναι χαμηλότερο (1,13 εκ. ευρώ), ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία κακοδιαχείρισης των κονδυλίων, λόγω της ύπαρξης αυστηρών κανόνων και αυστηρού συστήματος ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Η έκτακτη βοήθεια ανέρχεται στο ποσό των 570 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 388 εκ. κατευθύνθηκαν σε ΜΚΟ ή διεθνείς οργανισμούς απευθείας από την ΕΕ και τα 182 εκ. σε κρατικούς φορείς. Ωστόσο, στην απάντησή του, το Υπουργείο δεν αναφέρει τους κρατικούς φορείς στους οποίους έχουν κατευθυνθεί αυτοί οι πόροι.

 • Επιπλέον, το Υπουργείο δε διευκρινίζει αν και πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο υλοποίησης των Εθνικών προγραμμάτων, από τις αρμόδιες εθνικές ελεγκτικές αρχές (π.χ. ΕΔΕΛ).

 • Τέλος, στην απάντησή του το Υπουργείο δεν επεξηγεί το ξεχωριστό σύστημα παρακολούθησης που αναφέρει ότι ισχύει για τα κονδύλια έκτακτης ανάγκης.

Συμπερασματικά, και με την παρούσα απάντηση επιβεβαιώνεται ότι η χώρα έχει τύχει μέγιστης οικονομικής βοήθεια από την Ε.Ε. δεδομένου ότι, τα έκτακτα κονδύλια ύψους 570 εκ. ευρώ ξεπερνούν ακόμα και τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ύψους 566 εκ. ευρώ. Το συνολικά διαθέσιμο ποσό των 1,136 δις Ευρώ είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με το επίπεδο των υποδομών και την ποιότητα διαβίωσης που τελικά τυγχάνουν στην πραγματικότητα οι πρόσφυγες μέχρι σήμερα.

* Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα Υπουργεία έχουν λάβει, εκτός από την τακτική χρηματοδότηση, μεγάλα ποσά ως έκτακτη χρηματοδότηση. Η έκτακτη χρηματοδότηση, όμως, αποσπασματικά μόνο αναφέρεται στις από τις απαντήσεις των Υπουργείων.

Σχετικά