25 Μαΐου, 2016

Περί ενίσχυσης εξαγωγών

Νέοι του Ποταμιού - Κοινότητα Εργασίας

Με την κυβερνητική περίοδο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τα ζητούμενα έχουν αλλάξει.
Πλέον δεν μπορούμε να συζητάμε για βελτίωση, ενίσχυση, ανάπτυξη διότι
αυτές οι έννοιες μοιάζουν πολυτέλειες.
Ζητούμενο πλέον είναι η επιστροφή στην κανονικότητα.

Ενδεικτικά:

 • η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των τελωνείων,
 • η ομαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εμπορευμάτων,
 • η σύντομη καταβολή επιστρεφόμενου ΦΠΑ στις εξαγωγικές
 • η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου
 • Αν μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτά τα αυτονόητα, τότε μπορούμε να κοιτάξουμε και αναπτυξιακές προτάσεις, εντοπίζοντας τα
  πρωτεύοντα προβλήματα:

 • Στρεβλώσεις στην αγορά, φόροι υπέρ τρίτων, υψηλά κόστη
 • Ένδεια εξειδικευμένων στελεχών διεθνούς marketing
 • Για να συγκεκριμενοποιήσουμε δύο απ’αυτά.

  Έπονται και άλλα θέματα προς επίλυση, αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζουμε σε αυτά τα δύο, τα οποία εάν λύνονταν, θα απελευθέρωναν και θα συμπαρέσυραν εξελικτικά και ταυτόχρονα σημαντικές λύσεις για τους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών με εξαγωγικό προσανατολισμό.

  * Ο Γιώργος Ράδος είναι μέλος της Κοινότητας Εργασίας.