14 Ιανουάριος, 2015

Παρέμβαση Κύρκου στην Κομισιόν για τον ΦΠΑ

Ποτάμι

Yπό επανεξέταση είναι oι κανόνες περί ΦΠΑ για τον δημόσιο τομέα, απαντάει ο Επίτροπος Οικονομίας Μοσκοβισί στον ευρωβουλευτή του Ποταμιού Μίλτο Κύρκο.

Yπό επανεξέταση είναι oι κανόνες περί ΦΠΑ για τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών απαλλαγών προς το δημόσιο συμφέρον, απαντάει ο Επίτροπος Οικονομίας Μοσκοβισί στον ευρωβουλευτή του Ποταμιού Μίλτο Κύρκο.

Στόχος θα είναι η μείωση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η επίτευξη μεγαλύτερης εναρμόνισης σε όλη την ΕΕ.

Αφορμή για την απάντηση στάθηκε η ερώτηση του Μ. Κύρκου σχετικά με τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, οι οποίες σε αντίθεση με την πλειονότητα των χωρών της ΕΕ δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Η οδηγία για τον ΦΠΑ δίνει τη δυνατότητα να χαίρουν απαλλαγής οργανισμοί εφόσον κριθούν ως κοινωνικού χαρακτήρα.

Στην Ελλάδα χαίρουν της απαλλαγής ΦΠΑ ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία, όχι όμως τα ιδιωτικά γηροκομεία τα οποία ελλείψει δημοσίων δομών στην Ελλάδα, επωμίζονται τον κύριο όγκο της φροντίδας των ηλικιωμένων.

14 Ιανουαρίου 2015

Η Επιτροπή αναφέρει ότι είναι σε επίγνωση του γεγονότος ότι η ερμηνεία της οδηγίας ΦΠΑ δημιουργεί διακρίσεις, καθώς συνεπάγεται τη διαφορετική μεταχείριση σε θέματα ΦΠΑ τόσο μεταξύ των διαφόρων παρόχων που ασκούν το ίδιο είδος δραστηριότητας, όσο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ότι προτίθεται να την επανεξετάσει.

Η σχετική νομοθετική πρόταση αναμένεται στις αρχές του 2016, ενώ πρόσφατα δημοσιεύθηκε η συνοπτική έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εν λόγω επανεξέταση.

Με αφορμή την απάντηση της Επιτροπής ο Μ. Κύρκος δήλωσε: "Είναι θετική η απάντηση της Κομισιόν, καθώς αναγνωρίζει τις υφιστάμενες διακρίσεις και προτίθεται να τις εξομαλύνει.

Στην Ελλάδα οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων αποτελούν -δυστυχώς- τον κύριο κορμό παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους ηλικιωμένους στη χώρα μας λόγω κατάρρευσης των κρατικών δημόσιων δομών.

Η δημογραφική πρόκληση και οι αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των ηλικιωμένων υπαγορεύουν την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των Μονάδων Φροντίδας, ιδιωτικών και μη.

Επιπλέον, όπως δήλωσε ο ευρωβουλευτής, η μείωση ή απαλλαγή του ΦΠΑ θα ήταν ένα απτό μέτρο κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίβαρο στις μειώσεις των συντάξεων που βαρύνουν σήμερα τους ηλικιωμένους και τις οικογένειες τους"