19 Δεκέμβριος, 2016

Παγκόσμια ημέρα μετανάστη

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Παγκόσμια ημέρα μετανάστη, ημέρα σκέψης και προβληματισμού. Στους ανθρώπους που ήρθαν και ρίζωσαν, τη 2η γενιά που έλαβε ελληνική παιδεία και τους 65000 νεοεισερχόμενους που παραμένουν εγκλωβισμένοι, οφείλουμε τουλάχιστον τα αυτονόητα: προστασία δικαιωμάτων, προώθηση ένταξης, ίσες ευκαιρίες. Το Ποτάμι αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό με συνέπεια και σχεδιασμό, ως ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας, κάθε μέρα.