8 Ιουνίου, 2019

Όλοι για όλους και όλοι για 1

Ποτάμι

Το Ποτάμι στο Athens Pride 2019

Για ακόμη μια χρόνια το Ποτάμι βρίσκεται στο Athens Pride στηρίζοντας και με αυτή του την πράξη τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.