12 Φεβρουαρίου, 2019

Οι βασικές θέσεις Του Ποταμιού επί των προτάσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ποτάμι

Άρθρο 3: Διακριτοί ρόλοι Εκκλησίας – Κράτους και θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους.

Άρθρο 5: Προστασία από διακρίσεις και λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Άρθρο 16 παρ. 2: Να απαλειφθεί ότι η ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης είναι σκοπός του Κράτους μέσω της παιδείας.

Άρθρο 16 παρ. 5: Δημιουργία μη κρατικών - μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης υπό την εποπτεία της ΑΔΙΠ και με ένα υποχρεωτικό ποσοστό υποτροφιών.

Άρθρο 32: Απεμπλοκή της Προεδρικής εκλογής από τη διάλυση της Βουλής. Αν και η τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, αποβεί άκαρπη, τότε η εκλογή γίνεται με απλή πλειοψηφία από διευρυμένο εκλεκτορικό σώμα με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών και των δημάρχων των 21 μεγαλύτερων πληθυσμιακά Δήμων.

Άρθρο 62: Άρση ασυλίας βουλευτών όχι από τη Βουλή αλλά από δικαστικό συμβούλιο συγκείμενο από Εφέτες.

Άρθρο 86: Κατάργηση ειδικών προβλέψεων παραγραφής στο νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Άρθρο 90: Η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης να μην είναι αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Να επιλέγεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με πλειοψηφία 3/5 των μελών της, μεταξύ 5 λειτουργών του κάθε Ανώτατου Δικαστηρίου που έχουν υποδειχθεί κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας της ολομέλειας του. Αν δεν συγκεντρώνεται πλειοψηφία 3/5 την επιλογή κάνει ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Άρθρο 93, παράγραφος 4: Ο θεσμός της πιλοτικής δίκης πρέπει να επεκταθεί. Ταυτόχρονα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό για όλα τα δικαστήρια όταν καταλήγουν σε κρίση περί αντισυνταγματικότητας να παραπέμπουν το ζήτημα στην ολομέλεια του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου.

Άρθρο 101Α: Η συγκρότηση ανεξάρτητων αρχών να απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή. Στην επιλογή της ηγεσίας τους τον τελικό λόγο έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Άρθρο 110: Να γίνει πιο ευέλικτη η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Να απαιτείται η παρέλευση 5ετίας μόνο για τις πρόσφατα αναθεωρηθείσες διατάξεις και όχι για το σύνολο του Συντάγματος.