20 Μαρτίου, 2017

Οφείλαμε να προλάβουμε

Το Ποτάμι

Ανακοίνωση για την εξαίρεση της Λήμνου από άσκηση του ΝΑΤΟ μετά από απαίτηση της Τουρκίας

H εξαίρεση της Λήμνου από άσκηση του ΝΑΤΟ, ύστερα από απαίτηση της Τουρκίας, αποτελεί ένα εξαιρετικά αρνητικό γεγονός. Επειδή οι τουρκικές θέσεις είναι γνωστές όφειλε η ελληνική κυβέρνηση να έχει παρέμβει εγκαίρως ώστε να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Η -εκ των υστέρων- αντίδραση κατανοητή μεν, αλλά η κατάσταση που διαμορφώθηκε δεν είναι προς όφελος των συμφερόντων της χώρας.

Σχετικά