26 Ιανουάριος, 2017

Ο κ. Ταγιάνι πρόεδρος για όλα τα Κράτη-Μέλη

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Όταν, ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλώνεις ότι θα είσαι πρόεδρος όλων, πρέπει πράγματι να το εννοείς. Πρόεδρος όχι μόνο των πολιτικών σχηματισμών αλλά και πρόεδρος όλων των Κρατών–Μελών που εκπροσωπούνται σε αυτό.

Χαιρετίζουμε την ανασκευή των δηλώσεων του κ. Ταγιάνι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα ακολουθήσει, στο συγκεκριμένο θέμα, όσα επίσημα έχουν αποφασισθεί τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο ΟΗΕ.