2 Οκτώβριος, 2014

O Γιώργος Γραμματικάκης προς προτεινόμενο Επίτροπο για Εκπαίδευση

Ποτάμι

Στην χθεσινή ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του υποψήφιου Επιτρόπου για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και την Νεολαία, κ. T. Navracsics, ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Γραμματικάκης, αναφέρθηκε στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των περικοπών στην εκπαίδευση, ειδικά στις χώρες του νότου.

Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού τόνισε ότι 'οι οικονομικές δυσκολίες δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο την πρόσβαση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες ενώ συχνά υποβαθμίζεται και η ποιότητά τους. Είναι σαφές ότι αυτή η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, εντείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και υπονομεύει την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ'. Ο κ. Γραμματικάκης ζήτησε από τον κ.Navracsics να πείσει τα Κράτη Μέλη και τους συναδέλφους του στην Επιτροπή να επιστρέψει η εκπαίδευση ως υψηλή προτεραιότητα στην ΕΕ. Ρώτησε τέλος αν συμφωνεί με την πρόταση ότι 'οι δαπάνες για την εκπαίδευση δεν πρέπει να υπολογίζονται ωε μέρος των ελλειμμάτων ή τουλάχιστον να έχουν μια ειδική μεταχείριση'.

Ο κ. Navracsics συμφώνησε με τον κ. Γραμματικάκη ότι η εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον και τόνισε ότι 'θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε τομείς που αναζωογονούν την οικονομία και η εκπαίδευση ανήκει σαφώς σε αυτήν την κατηγορία. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στη δέσμη μέτρων για την ανάπτυξη που έχει εξαγγείλει ο κ. Γιούνκερ'. Ο προτεινόμενος Επίτροπος πρόσθεσε επίσης ότι 'τα Κράτη Μέλη που μειώνουν την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης θα το πληρώσουν στο μέλλον' επισημαίνοντας ωστόσο ότι 'η ανταγωνιστικότητα των Κρατών Μελών εξαρτάται απόλυτα από τα υγιή δημοσιονομικά τους'. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο κ. Navracsics απέφυγε να δώσει απάντηση στην ερώτηση του κ. Γραμματικάκη σχετικά τον υπολογισμό των δαπανών για την εκπαίδευση στα ελλείμματα.

Ο κ. Γραμματικάκης δήλωσε μετά την ακρόαση: 'Όλοι συμφωνούν ότι η εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα με υγιείς οικονομίες και υγιείς κοινωνίες. Θα πρέπει όμως να βρούμε τρόπους για να στηρίξουμε την εκπαίδευση στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Σε μια εποχή που τα δημοσιονομικά καθορίζουν πολιτικές, η πρόταση για ειδική δημοσιονομική μεταχείριση των δαπανών για την εκπαίδευση πρέπει να μπει δυναμικά στο τραπέζι.

2 Οκτωβρίου 2014