24 Μαΐου, 2017

Νεαροί συνταξιούχοι με υψηλές συντάξεις γήρατος!

Ποτάμι

Το παράδοξο να υπάρχουν μη ηλικιωμένοι συνταξιούχοι γήρατος, 26 έως 50 ετών και μάλιστα να παίρνουν υψηλότερες συντάξεις από τους πραγματικούς ηλικιωμένους, συμβαίνει (μάλλον) μόνο στη χώρα μας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -το οποίο λειτούργησε μετά από ενάμιση χρόνο εσκεμμένης αδράνειας επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ- υπάρχουν 16.786 νεαροί συνταξιούχοι γήρατος, οι οποίοι λαμβάνουν μέσο όρο μεικτής μηνιαίας σύνταξης 1.415 ευρώ οι άνδρες και 1.126 ευρώ οι γυναίκες. Η συνταξιοδοτική αυτή δαπάνη ανέρχεται στα 263 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ συνολικά οι δαπάνες για τους συνταξιούχους γήρατος κάτω των 60 ετών ξεπερνούν τα 3,2 δις ευρώ, δηλαδή το 11,4% του συνολικού συνταξιοδοτικού κόστους. Επισημαίνεται, ότι δεν μιλάμε για συνταξιούχους χηρείας ή αναπηρίας, που ανήκουν σε ξεχωριστή κατηγορία.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν:
· 16.786 Συνταξιούχοι Γήρατος, ηλικίας 26 ως 50 ετών
· 58.219 Συνταξιούχοι Γήρατος, ηλικίας 51 ως 55 ετών
· 140.498 Συνταξιούχοι Γήρατος, ηλικίας 56 ως 60 ετών

Σημειώνεται, ότι οι ανωτέρω 215.503 Συνταξιούχοι Γήρατος, έχουν τις πιο υψηλές συντάξεις ανάμεσα σε όλους τους συνταξιούχους.

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν, την ώρα που στη χώρα μας οι κύριες και επικουρικές συντάξεις κόβονται οριζόντια μήνα με το μήνα, που το ΕΚΑΣ καταργείται, που οι ασφαλιστικές εισφορές εξοντώνουν υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχει σωτηρία για τη χώρα με κυβερνήσεις που αρνούνται να αντιληφθούν τα προφανή!