20 Φεβ, 2019

Να συζητηθούν πολιτικές θέσεις και όχι μικροπολιτικές σκοπιμότητες

Ποτάμι

Ανακοίνωση Τομέων Πολιτικής του Ποταμιού

Οι Τομείς Πολιτικής στο Ποτάμι παρακολουθούμε με αμηχανία την πολιτική συζήτηση της χώρας να περιστρέφεται, ιδίως το τελευταίο εξάμηνο, γύρω από θέματα μικροπολιτικής και να αγνοεί τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αν μετά από δέκα χρόνια κρίσης οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας δεν μπορούν να στρέψουν τη συζήτηση από την μικροπολιτική στην πολιτική, πολύ φοβόμαστε ότι θα έχουμε την ίδια κατάληξη που είχαμε το 2010.

Οι Τομείς Πολιτικής του Ποταμιού κάνουν έκκληση η πολιτική συζήτηση της χώρας να στραφεί γύρω από το πώς θα δημιουργηθούν νέες διατηρήσιμες θέσεις εργασίας, από το πώς ο δημόσιος τομέας θα βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, από το πώς τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια θα μετατραπούν σε κοιτίδες δημιουργίας, από το πώς η χώρα δεν θα βρεθεί ξανά στο χείλος της χρεοκοπίας. Οι Τομείς Πολιτικής του Ποταμιού επισημαίνουμε ότι η ανακατανομή των κοινωνικών δαπανών προς όφελος των νέων και των οικογενειών με παιδιά, η μείωση των φόρων και εισφορών της παραγωγικής μεσαίας τάξης, η θέσπιση δεικτών απόδοσης (KPIs) των δομών και υπηρεσιών του δημοσίου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η δυνατότητα των σχολικών μονάδων να δέχονται χορηγίες χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και συνδικαλιστικές αντιρρήσεις, ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης στην απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης, η αξιοποίηση χώρων των Πανεπιστημίων για τη στέγαση νεοφυών επιχειρήσεων, η σύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, η διασφάλιση καθαρών χώρων υψηλής αισθητικής στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια, η δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, και πολλά άλλα είναι τα θέματα που πρέπει να συζητούνται. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ πιο δύσκολες συζητήσεις, αλλά αν δεν γίνουν τότε η χώρα θα εξακολουθήσει να βλέπει να φεύγουν οι νέοι της στο εξωτερικό, να μην δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας, να μην συμμετέχει στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης να βρίσκεται υπό την απειλή της χρεοκοπίας, να μην μπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο ζωής σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχιας.

Με την παρούσα ανακοίνωση οι Τομείς Πολιτικής του Ποταμιού θέλουμε να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συζητήσουν για πολιτικές επί πραγματικών ζητημάτων, αλλιώς με τις κοκορομαχίες μπορεί να ωφελούνται βραχυπρόθεσμα σε κομματικό επίπεδο, αλλά βλάπτουν τη χώρα και διχάζουν τους πολίτες μακροπρόθεσμα.