19 Οκτώβριος, 2015

Μπροστά με το Ποτάμι, Vol.2

Μπροστά | Πολιτική Κίνηση

Με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών μας, αποφασίζουμε να συνεχίσουμε ενεργά τη συνεργασία μας με το Ποτάμι και στις προσυνεδριακές του διαδικασίες.

Μετά τον προσυνεδριακό διάλογο, θα αξιολογήσουμε τη συμμετοχή μας στο συνέδριο του κινήματος. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε ως πολιτική πρωτοβουλία και να στεγάζουμε απόψεις και ανθρώπους που αγωνίζονται για προοδευτικές πολιτικές.

Εκτός από τους υποψήφιους βουλευτές μας στις εκλογές της 20.09, τα μέλη μας που θα συμμετέχουν στις σχετικές επιτροπές, θα καταθέσουν προτάσεις για την οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση του Ποταμιού με στόχο την κοινωνική του διεύρυνση και την διεξαγωγή ενός Συνεδρίου-ορόσημου για τον προοδευτικό χώρο.

Η συμμετοχή μας θα έχει ως στόχο:

  • τον εμπλουτισμό των πολιτικών θέσεων του Ποταμιού και την ανάδειξη της ισότητας ευκαιριών, της αλληλεγγύης των γενεών, της αλλαγής του μοντέλου σχεδιασμού και εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, της εργασίας, της διαφάνειας και λογοδοσίας στη δημόσια και πολιτική ζωή,
  • τη δημιουργία περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων που θα δώσουν φωνή σε δημιουργικές δυνάμεις και τους χαμένους των Μνημονίων που επιζητούν πολιτική συμμετοχή, έκφραση και εκπροσώπηση,
  • την είσοδο περισσότερων νέων στην πολιτική και τη δημιουργία Νεολαίας,
  • τη δημιουργία κεντρικών συλλογικών πολιτικών οργάνων που θα παράγουν πολιτική και θα ελέγχουν την ηγεσία, αναδεικνύοντας προτάσεις, ιδέες και ικανά στελέχη,
  • την ενδυνάμωση του έργου των βουλευτών και των στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα,
  • την διεύρυνση των πολιτικών και κοινωνικών του συνεργασιών μέσα από σχέσεις ειλικρίνειας, προγραμματικής συμπόρευσης και προοδευτικής κατεύθυνσης, στο πλαίσιο της οικογένειας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Επικοινωνία: [email protected]