11 Απριλίου, 2014

Μίλτος Κύρκος: Στο συνέδριο όλα αρχίζουν από το μηδέν

Μίλτος Κύρκος

«Το να ασχοληθείς με την πολιτική δεν είναι επάγγελμα στην αριστερά»