6 Μαΐου, 2014

Το κυριότερο εθνικό θέμα είναι η επιβίωση της χώρας

Μίλτος Κύρκος

«Στην Eλλάδα μένουμε στα όμορφα λόγια και τα success story ή τις καταδίκες. Δεν έχουμε τολμήσει να αγγίξουμε τη μεγάλη πέτρα η οποία φράζει το δρόμο σε κάθε πρωτοβουλία»

Ακούστε τον:

Α μέρος

Β μέρος

Γ μέρος

διαβάστε επίσης