30 Ιουνίου, 2017

Μια τολμηρή γυναίκα, μια σπάνια πολιτικός

Σταύρος Θεοδωράκης

Ο Σταύρος Θεοδωράκης για το θάνατο της Σιμόν Βέιλ