1 Σεπτέμβριος, 2018

Μία διαπρεπής πανεπιστημιακός, μία αγωνίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τομέας Δικαιοσύνης

Μια ακούραστη αγωνίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων και πρώτη Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μια διαπρεπής πανεπιστημιακός, μια σπουδαία γυναίκα, μια επιφανής προσωπικότητα, η Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, δεν είναι πια μαζί μας.

Γιάννα Παναγοπούλου (μέλος της ΜΕΣΥΑ) /  Τομέας Δικαιοσύνης

διαβάστε επίσης