17 Φεβρουαρίου, 2016

Μετάθεση ευθυνών και δαπανών...

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κατά τη συνήθη πλέον πρακτική της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ενέταξε στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα να επιχορηγούν μέσω κονδυλίων του προϋπολογισμού τους άμεσες και απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες των δημοσίων φορέων υγείας που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους!

Για άλλη μια φορά «πετούν τη μπάλα» και απεκδύονται ευθυνών με μια έωλη νομικά διάταξη που δυνητικά θα προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα χωρίς να προσφέρει καμια ουσιαστική λύση!