16 Μαΐου, 2018

Με τις ζωές των άλλων…

Αθανάσιος Γαλάνης

Καθημερινά πληροφορούμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για νεκρούς και τραυματίες από τροχαία ατυχήματα, αποδεχόμενοι, μοιρολατρικά, το εν λόγω γεγονός ως φυσιολογικό. Στόχος, επομένως, είναι να επέλθει μια ριζική αλλαγή.
Η βελτίωση, ωστόσο, του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα μας δε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς προϋποθέτει ένα συνδυασμό δράσεων που σχετίζονται τόσο με τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και με την οδική υποδομή και τα οχήματα.
Η πρόοδος της τεχνολογίας και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει μέχρι σήμερα, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να ορίσουμε με ακρίβεια τις προδιαγραφές κατασκευής τόσο των οχημάτων όσο και της οδικής υποδομής, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις επιθυμητές συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας.
Ωστόσο η μοναδική παράμετρος που είναι δύσκολο να ελεγχθεί είναι ο «άνθρωπος». Και μέχρι να δοθεί, μέσω της τεχνολογίας, η λύση να κυκλοφορούν στους δρόμους οχήματα χωρίς οδηγό (τα οποία αναμένονται περί τα μέσα του 21ου αιώνα), κάτι πρέπει να κάνουμε για να κυκλοφορούμε με ασφάλεια στους δρόμους.
Στα χρόνια των μνημονίων στην Ελλάδα έγιναν ποικίλες μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν, κυρίως, οικονομικά και διοικητικά μέτρα τα οποία προκάλεσαν ραγδαία επιδείνωση στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Θεωρώ, όμως, ότι, καθώς η οικονομία σταθεροποιείται, ήρθε η ώρα να ξαναδούμε κάποια πράγματα από την αρχή και να θέσουμε σε εφαρμογή πραγματικές ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που να βελτιώσουν πραγματικά τη ζωή των Ελλήνων, ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν στους δρόμους οδηγοί που παίζουν καθημερινά με τις ζωές των άλλων…
Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν, κυρίως, στον άνθρωπο λαμβάνοντας υπόψιν τόσο το κριτήριο της οδηγικής ικανότητας όσο και της οδηγικής συμπεριφοράς, και συνοψίζονται στους ακόλουθους άξονες:

  • Πλήρης κατάργηση των προστίμων για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αντικατάστασή τους μόνο με την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης του οδηγού για χρονική περίοδο αντίστοιχη με την επικινδυνότητα της παράβασης.
  • Επαναχορήγηση του διπλώματος οδήγησης για παραβάσεις μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας να γίνεται μόνο με εξετάσεις, σε συνδυασμό με αντίστοιχες ώρες κοινωνικής εργασίας (για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας).
  • Θέσπιση διπλώματος οδήγησης για ποδηλάτες.
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής ασφάλειας κάθε έξι μήνες για οδηγούς επαγγελματικών διπλωμάτων οδήγησης και κάθε δυο χρόνια για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς.
  • Δημιουργία Ινστιτούτων Οδικής Ασφάλειας για την ενίσχυση και υποστήριξη των ανωτέρω δράσεων αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των Ελληνικών Πανεπιστημίων και συμβάλλοντας ενεργά στην ανάσχεση της «διαρροής εγκεφάλων» της χώρας.
  • Δημιουργία Εθνικού Φορέα Οδικής Ασφάλειας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επιτέλους ήρθε η ώρα η Ελλάδα να γίνει μια «κανονική» ευρωπαϊκή χώρα!

* Ο Αθανάσιος Γαλάνης είναι μέλος της ΜΕΣΥΑ και Πολιτικός Υπεύθυνος Τομέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων