4 Δεκεμβρίου, 2015

Μαθήματα επαγγελματικού (ανα-) προσανατολισμού στους εκπαιδευτικούς από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

Τομέας Προσχολικής Αγωγής, Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας ζήλεψε τη δόξα και τον επικοινωνιακό οίστρο του Μεγάρου Μαξίμου και έχει βαλθεί να κάνει τη μέρα νύχτα με τις ανακοινώσεις του. Ενώ τα κενά στα σχολεία παραμένουν, το Υπουργείο προχώρησε σε πολυάριθμες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις κεντρικές υπηρεσίες, περισσότερες από ότι τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα εκπαιδευτικών σε κλάδους που το ίδιο το υπουργείο χαρακτηρίζει "βασικούς".

Πλέον το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει και σε σύγκριση της εργασίας εκπαιδευτικών της τάξης και διοικητικών υπαλλήλων, προσπαθώντας να τεκμηριώσει τις επιλογές του! Με Δελτίο Τύπου που φαίνεται να συγκρίνει τα μόρια "συνθηκών διαβίωσης" στα γραφεία του Υπουργείου Παιδείας με την ... τάξη.

Έτσι όλοι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τα εξής:

1. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, το ΙΕΠ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, εργάζονται πιο σκληρά από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και γι΄ αυτό πρέπει να "αμειφθούν".

2. Οι καλοκαιρινές διακοπές των εκπαιδευτικών θεωρούνται "πλεονέκτημα" για όσους εργάζονται στα σχολεία έναντι των αποσπασμένων που πρέπει να μοριοδοτηθούν που τις στερούνται.

3. Ο κάθε εκπαιδευτικός που σαφώς και έχει δικαίωμα αιτήσεως απόσπασης για να βελτιώσει τις επαγγελματικές του συνθήκες, εφ εξής επιπρόσθετα θα μοριοδοτείται έναντι των εκπαιδευτικών που καθημερινά εργάζονται με μειωμένες ώρες παράλληλων στηρίξεων και ενισχυτικής διδασκαλίας στις τάξεις τους.

4. Τέλος, θα πρέπει να ασκηθούμε στα νέα μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ: όσοι μοριοδοτούνται με 2 μόρια υπηρέτησης σε νησιά, ισοβαθμούν με τα μόρια ενός/μίας αποσπασμένου εκπαιδευτικού στα γραφεία.

Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, 1805 αποσπάσεις σε διοικητικές υπηρεσίες ανακοινώθηκαν στις 24/8 ως Α’ φάση αποσπάσεων.

Αλήθεια, γιατί το δελτίο τύπου αποσύρθηκε; Αντέδρασε κάποια προσκείμενη ένωση;

Πάντως ένα είναι σίγουρο, με τις φωτιές που πάει να ανάψει η πολιτική του κ. Φίλη σίγουρα χρειάζεται ένας ειδικός συνεργάτης με γνώσεις στα είδη… πυρόσβεσης.