28 Νοεμβρίου, 2018

Μας δουλεύουν ψιλό γαζί με τη μείωση φορολογίας επιχειρήσεων;

Γιώργος Μαυρωτάς

Μας δουλεύουν ψιλό γαζί με τη μείωση φορολογίας επιχειρήσεων; Καταργούν τη διάταξη που για τα εισοδήματα του 2019 και μετά θα πήγαινε ο συντελεστής από 29% στο 26% και βάζουν 28% για τα εισοδήματα 2019, 27% για τα του 2020 και 26% για του 2021. Δείτε τη σελ. 2 εδώ.

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις:

* Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι Αντιπρόεδρος στο Ποτάμι