27 Νοεμβρίου, 2018

Κύριε υπουργέ, επίσημη γλώσσα των κωφών-βαρήκοων η νοηματική; Από πότε και γιατί;

Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ολοκληρώθηκε στη Διαύγεια η διαβούλευση σχετικά με σχέδιο υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 67 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) και με το οποίο καθορίζονται τα μέσα πρόσβασης, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές διασφάλισης της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Πρόκειται για σχέδιο υπουργικής απόφασης μάλλον προβληματικό στα περισσότερα σημεία του. Κυρίως γιατί ορίζει ως επίσημη «γλώσσα» των κωφών και βαρήκοοων τη νοηματική, ενώ πρόκειται για «γλώσσα» που τη χειρίζεται μια μικρή μειοψηφία του συνόλου των κωφών-βαρήκοων.

Κάτι τέτοιο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων πρόσβασης στην πληροφορία, την ενημέρωση και την εν γένει συμμετοχή στον δημόσιο βίο όλων όσων δεν γνωρίζουν τη νοηματική.

Σε ένα κράτος δικαίου η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών χωρίς μεροληψία υπέρ κάποιας ομάδας και εις βάρος άλλης. Συνεπώς, προτείνουμε να υπάρχει, μεν, η νοηματική και να διευκολύνονται όσοι τη γνωρίζουν, όμως είναι ακόμα πιο κρίσιμο να θεσπιστεί η υποχρέωση της πολιτείας να διευκολύνει όλους τους υπόλοιπους με τον υποτιτλισμό των πάντων (εκπομπών, ταινιών, ομιλιών κλπ). Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί αρχικά με την υποχρέωση για on demand υποτιτλισμό, πιλοτικά στην αρχή στην ΕΡΤ, σε όλες τις ζώνες, ώστε να μετρηθεί πότε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες είναι απαραίτητος και χρησιμοποιείται, σε ποια προγράμματα και ακολούθως να οριστούν οι υποχρεώσεις των υπολοίπων καναλιών. Επίσης, υποχρεωτική χρήση speech to text στις εκδηλώσεις, καθώς και γραπτές οδηγίες στις τράπεζες και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το επίμαχο σχέδιο υπουργικής απόφασης μεροληπτεί υπέρ της νοηματικής για λόγους ακατανόητους σε εμάς, μιας και αποκλείει έτσι πολύ περισσότερους συμπολίτες μας από την απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην ενημέρωση-πληροφορία, αλλά και τη συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο, τους οποίους και υποχρεώνει να αποδεχτούν ως "επίσημη", μια γλώσσα την οποία, ούτε γνωρίζουν, ούτε χρειάζεται να μάθουν. Οι προβλέψεις του, δε, για τις ώρες υποχρεωτικής χρήσης υποτιτλιτισμού είναι σταγόνα στον ωκεανό. Συνεπώς τα άρθρα 1, 2, 3 είναι άκρως προβληματικά και πρέπει να τροποποιηθούν, άλλως το σχέδιο υπουργικής απόφασης να αποσυρθεί.

Σχετικά