11 Νοεμβρίου, 2018

Κυβερνητική «Τακτοποίηση-Νοικοκύρεμα» του χώρου της Ειδικής Αγωγής

Τομέας Πρόνοιας

Στα πλαίσια της «Αριστερής Αναμόρφωσης» και «Σωτηρίας» της χώρας, η Κυβέρνηση την τελευταία διετία επιχειρεί απεγνωσμένα, αγχωτικά, άτακτα και πρόχειρα, να επιφέρει αλλαγές στο σύστημα αποζημίωσης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, δικαιούχων παροχών Ειδικής Αγωγής. Πρόκειται για την κάλυψη θεραπευτικών πράξεων που αφορούν σε παιδιά από μηνών έως την ενηλικίωση, και αντιμετωπίζουν ήπια ή σοβαρότερα, πρόσκαιρα ή μόνιμα αναπτυξιακά και λειτουργικά ελλείμματα, για τα οποία απαιτείται η λήψη υπηρεσιών Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικού Παιδαγωγικού, Ψυχοθεραπείας και λοιπών Ειδικών θεραπευτικών πράξεων.

Η αρχική τοποθέτηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας περιέγραφε την αναγκαιότητα μείωσης της εν λόγω δαπάνης, ως δεσμευτικό μνημονιακό προαπαιτούμενο. Βέβαια, εάν αυτό ήταν αληθές, 1ον η απουσία λύσεως μέχρι σήμερα θα έπρεπε να έχει «κοστίσει» στην πορεία της χώρας, και 2ον εφόσον πλέον «βγήκαμε από τα μνημόνια»(!), η διαχείριση του θέματος θα μπορούσε (και θα έπρεπε) να γίνει πλέον συντεταγμένα και ορθά, βασισμένη στην κοινωνική ευαισθησία, την οικονομική λογική, τα επιστημονικά δεδομένα, και στην ανταποδοτική υπηρεσία του πολίτη, που τροφοδοτεί μέσω των ασφαλιστών εισφορών και της φορολογίας, συνολικά το σύστημα υγείας.

Η παλινωδία των Κυβερνητικών χειρισμών, αρχικά οδήγησε στην μείωση της δαπάνης κάλυψης έναντι των προηγούμενων ετών στα 80.000.000 ευρώ για το τρέχον έτος, χωρίς να προκύπτει από κάποιο δεδομένο μείωση των αναγκών ή της αντίστοιχης ζήτησης υπηρεσιών. Παράλληλα, τέθηκε ο συγκεκριμένος τομέας καλύψεων υπό καθεστώς «κλειστού προϋπολογισμού», δηλαδή ανελαστικό κονδύλι, αδιάφορα προς τις αντικειμενικές ανάγκες. Η αλλεπάλληλη νομοθέτηση και κανονιστική ρύθμιση του χώρου κατά το διάστημα αυτό, αλληλοαναιρείται διαρκώς, αλλά κεντρικό στόχο έχει την μετακύληση σημαντικού τμήματος κάλυψης της ασφαλιστικής δαπάνης, από το ταμείο του ΕΟΠΥΥ στις πλάτες των ιδιωτών παρόχων αντίστοιχων υπηρεσιών, εκβιαστικά, εκφοβιστικά, αιφνιδιαστικά και ανήθικα. Στο όνομα ψευδεπίγραφου νοικοκυρέματος, επιχειρείται μέσω επικοινωνιακών τεχνασμάτων, προπαγανδιστικών τεχνικών και αήθους εκμαυλισμού ολόκληρων επαγγελματικών και επιστημονικών κλάδων, ενώ ουσιαστικά η όλη στόχευση αφορά στην περικοπή της δαπάνης για το ανευθυνο-υπεύθυνο κράτος!

Οι επιχειρούμενες αλλαγές και η συνολική συκοφάντηση του χώρου, έχει βασιστεί στην θέση πως εμφανίζεται μια απρόσμενα και αδικαιολόγητα τεράστια δαπάνη, ως αποτέλεσμα εικονικών αναγκών και προκλητής ζήτησης από τους θεραπευτές. Σημειώνεται, πως οι θεραπευτές δεν θέτουν διαγνώσεις και δεν εκδίδουν ιατρικές γνωματεύσεις, καθότι οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι νομικά και επιστημονικά, αποκλειστικής αρμοδιότητας των ιατρών. Επίσης, εάν υφίστατο κακή πρακτική από ιατρούς, δεδομένου πως οι γνωματεύσεις εκδίδονταν από δημόσιους φορείς και ιατρούς δημοσίους υπαλλήλους μέχρι πρότινος, αυτό θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπιστεί. Και τέλος, ως οφείλει η πολιτεία ενός συντεταγμένου κράτους, ο προσδιορισμός και προϋπολογισμός της δαπάνης θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε στατιστικά δεδομένα επιδημιολογικών αναγκών, ώστε να υπάρχει αντικειμενική αποτύπωση της κατάστασης και των αναγκών.

Αντ’ αυτού, μία από τις επιχειρούμενες αλλαγές, αφορά στο «άνοιγμα» της στιγμιογράφησης και προς ιδιώτες ιατρούς, καθιστώντας τον έλεγχο ουσιαστικά αδύνατο. Την ίδια στιγμή, μειώνεται δραματικά και αυθαίρετα ο αριθμός των θεραπευτικών πράξεων που αναγνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ προς κάλυψη σε παιδιά που έχουν ανάγκη τέτοιες παροχές, και δίνεται η χαριστική βολή στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, καθώς η Κυβέρνηση στρέφεται προς τους ιδιώτες για να αναζητήσει την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει. Αυτό γίνεται με την εκβιαστική νομοθέτηση μεταβίβασης της αποζημίωσης, από τους ασφαλισμένους προς τους ελεύθερους επαγγελματίες θεραπευτές, μέσω κουπονιού “Voucher”, αναπροσαρμοζόμενης αξίας και οικονομικού αντικρίσματος, (υποκείμενο σε υποχρεωτικό clow back και rebate), αγνώστου χρόνου αποπληρωμής, ενώ προκαταβολικά και αδιανόητα, θα έχει προηγηθεί η φορολόγηση και η αναλογική πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, (του αντισυνταγματικού σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, νόμου Κατρούγκαλου), στο ακέραιο αρχικό ποσό!.

Δεν απαιτούνται υπερφυσικές ικανότητες για να διαπιστώσει κανείς πως οι επιχειρούμενες ρυθμίσεις δημιουργούν θνησιγενείς συνθήκες για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. Το παράλογο είναι, πως μέσω αυτής της τακτικής επιδίωξης απομείωσης της δαπάνης, θα προκύψουν αλυσιδωτές αντιδράσεις με σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων, (οι συναλλαγές ειδικών – γονέων είναι πάντα τιμολογημένες, καθότι με τον τρόπο αυτό αναζητείται η επιστροφή της δαπάνης των γονέων από τον ασφαλιστικό φορέα), ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματιών, (καθότι θα εξωθηθούν στην παραοικονομία και την μαύρη εργασία), και δραματική αύξηση της ανεργίας, (ως επακόλουθο κλεισίματος επιχειρήσεων, που σήμερα είναι αξιοσέβαστες, υγιείς και επιτελούν υψηλή κοινωνική αποστολή). Το τελικό σχόλιο, αφορά στα ουσιαστικά θύματα, που είναι οι πραγματικοί αποδέκτες της ανάλγητης και παράλογης πολιτικής σκέψης, τα παιδιά. Τα παιδιά που έχουν ανάγκη τις εν λόγω υπηρεσίες και τις οικογένειές τους. Τους γονείς, που καίτοι πληρώνουν μια ζωή ασφαλιστικές εισφορές, δεν μπορούν να δεχθούν τη δίκαιη ανταπόδοσή τους την στιγμή της ανάγκης τους.

Το επιχειρούμενο «νοικοκύρεμα» είναι εσφαλμένο από τη σύλληψή του, πρωτίστως διότι δεν ζήτησε ποτέ και δεν σεβάστηκε την άποψη των λειτουργών του χώρου, που είναι οι γνησιότεροι υπερασπιστές του. Δεν σεβάστηκε την ιατρική επιστήμη, την κοινωνία, τον άνθρωπο. Αντ’ αυτού θα καταλήξει στη διάλυση και την εξαθλίωση του τομέα της Ειδικής Αγωγής, και αυτό θα χαρακτηριστεί «τακτοποίηση»!

Σε μία Δημοκρατία, η διαχείριση δημοσίων κονδυλίων οφείλει να βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη. Οι άνθρωποι πρέπει να υπηρετούνται από τους αριθμούς, όχι να τους υπηρετούν. Το ΠΟΤΑΜΙ, ανέκαθεν υποστήριζε ότι, οι πολιτικοί είναι εκπρόσωποι και υπηρέτες του Κυρίαρχου Λαού, κι όχι εξουσιαστές του. Διαφορετικά το πολίτευμα μας, είναι ήδη κλινικά νεκρό!