19 Μάιος, 2016

Κίνδυνοι από την μονοδιάστατη αντιμετώπιση του Κυπαρισσιακού κόλπου από την κυβέρνηση

Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό κόλπο που παρουσίασε η κυβέρνηση αναφέρεται σε ένα ζήτημα που αγγίζει πολλές πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης στην περιοχή και που θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν συνολικά. Το Π.Δ. αυτό έρχεται σε συνέχεια προσφυγής της Ε.Ε. στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο (11/11/2014) με το σκεπτικό ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (περιοχές Natura2000) και σύνταξης Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος το 2014 για την προστασία της περιοχής, το οποίο όμως απερρίφθη από το ΣτΕ (Π.Ε. ΣτΕ 32/2015).

Το σημερινό Σχεδιο ΠΔ κινείται στον αντίποδα του προηγούμενου, χωρίς να απαγορεύει ρητά κάθε μη περιβαλλοντική δραστηριότητα στην περιοχή, θέτει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που ακυρώνουν πρακτικά κάθε οικονομική δραστηριότητα. Ορίζονται υπερβολικά αυστηρά όρια αρτιότητας και ύψους για δόμηση, απαιτεί πολύ υψηλές προϋποθέσεις επενδυτικού κεφαλαίου (μεγάλες απαιτήσεις επιφάνειας κλπ.) για την δημιουργία βιώσιμης ξενοδοχειακής υποδομής, δημιουργούνται γραφειοκρατικές δυσχέρειες για επενδύσεις αναψυχής σε περιορισμένο έστω τμήμα της παραλίας, αναφέρεται στην προστασία των ακτών από την διάβρωση χωρίς να διευκρινίζει ποιοι θα την υλοποιούν, με ποιες προδιαγραφές υλικών, ποιοι θα εποπτεύουν τα έργα. Αναφέρεται στην υλοποίηση έργων καθαρισμού του πυθμένα της λίμνης Καϊάφα χωρίς να κάνει μνεία για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της χρήσης της λίμνης ως αποδέκτη των εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, χωρίς να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές για την ποιότητα των εκροών.

Σαν συνέπεια των παραπάνω, το Σχέδιο ΠΔ με τις νέες δεσμεύσεις και προϋποθέσεις που θέτει, είτε στην οικοδομική, είτε στην τουριστική δραστηριότητα, εκλαμβάνεται σαν μία ακόμη απειλή για την οικονομική εξαθλίωση του εναπομείναντος πληθυσμού που μειώθηκε σημαντικά ειδικά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

Η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση του φυσικού πλούτου, έμψυχου και άψυχου της περιοχής, θα μπορούσε να γίνει η αφορμή για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος για την υποβαθμισμένη περιοχή που θα αφορά:

α) στην παροχή κινήτρων για την προώθηση της καθετοποίησης της παραγωγής του μοναδικής ποιότητας ελαιολάδου της περιοχής (βιολογικές καλλιέργειες, συλλογή, ελαιοποίηση, εμφιάλωση, συσκευασία, προώθηση σε αγορές του εξωτερικού κ.λπ.)

β) στην συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής και την πρόσβαση σ’ αυτά (διάνοιξη αξιόπιστων προσβάσεων προς Αρχαία Ολυμπία, Ναό Επικούρειου Απόλλωνα, ανάδειξη και συντήρηση Ναού Αρτέμιδας, Αρχαίου Λέπρεου, αρχαίων θεάτρων Πλατιάνας κ.λπ.),

γ) στην δημιουργία συνεδριακού χώρου και ξενοδοχειακών υποδομών για την υποδοχή, ενημέρωση, περιήγηση των περιηγητών, εκδρομέων, επισκεπτών, τουριστών παραθεριστών, συνέδρων, νεολαίας, οικολόγων, ποδηλατών, προσκόπων, ναυταθλητών κ.λπ.

δ) στην επαναλειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου και την προώθηση μέσω αυτού στην περιοχή χιλιάδων τουριστών και περιηγητών που συρρέουν κάθε καλοκαίρι στο λιμάνι του Κατακόλου

ε) στην δημιουργία υποδομών αγροτουρισμού, οικοτουρισμού κ.λπ.

στ) στην ανακαίνιση των ερειπίων του συνόλου των τριών νεοκλασσικών ξενοδοχείων των αρχών του 20ου αιώνα περίπου, στο νησί της Αγ.Αικατερίνης, στην λίμνη του Καϊάφα και πολλές άλλες επενδυτικές και άλλες πρωτοβουλίες και δραστηριότητα

Η κυβέρνηση με το ΠΔ που κατέθεσε μας θέτει μπροστά σε μία άγονη και άχαρη αντιπαράθεση για λάθος θέμα και οι ευθύνες της είναι μεγάλες.