14 Απρίλιος, 2016

Κατοχύρωση της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Τομέας Πολιτισμού

Το Ποτάμι στηρίζει το δίκαιο αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σχετικά με την προσθήκη άρθρου στο σχέδιο νόμου, το οποίο να κατοχυρώνει με τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο την αρχαιολογική αυτεπιστασία. Συγκεκριμένα στο προσχέδιο Τροπολογίας του Ν. 4281/2014 είναι ασαφές αν παραμένουν ή αν καταργούνται οι διατάξεις σχετικά με την αρχαιολογική αυτεπιστασία και μάλιστα όταν ήδη αναγνωριζόταν η ιδιαιτερότητα των αρχαιολογικών έργων με Π.Δ. (99/1992). Σύμφωνα με αυτό το Διάταγμα, η Αρχαιολογική Υπηρεσία αναλάμβανε την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία "λόγω των μοναδικών στοιχείων σε σχέση με την επιστημονική και καλλιτεχνική φύση καθώς και την εξαιρετική λεπτότητα των εργασιών".

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η συνέχεια της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από ειδικούς και να μη βρεθούμε αντιμέτωποι με μια θλιβερή μελλοντική πραγματικότητα, όπου μεγάλοι εργολάβοι ανεξέλεγκτα θα αναλαμβάνουν τέτοιου είδους έργα, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς.