2 Δεκέμβριος, 2016

Καταρρέουν τα ΕΑΣ

Γιώργος Τσιτσιλιάνος

Την περασμένη Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση ενημερωτικού χαρακτήρα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής με θέμα την Αμυντική Βιομηχανία.

Πολλά έχουμε να πούμε γι’ αυτό το θέμα, ας εστιάσουμε όμως σήμερα την προσοχή μας στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) λόγω των αναμενόμενων τουλάχιστον για το «Ποτάμι» εξελίξεων.

Το συμβατικό έργο των ΕΑΣ/ΑΒΕΕ που είναι σε εξέλιξη είναι:
Πέντε συμβάσεις προϋπολογισμού 105 εκ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, οι οποίες έχουν υπόλοιπο 93 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 65 εκ. είναι εισπρακτέα. Έξι συμβάσεις εξωτερικού προϋπολογισμού 26,5 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 19 εκ. ευρώ είναι εισπρακτέα. Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τον Μάϊο του 2015 ύψους 30 εκ. ευρώ, μικροσυμβάσεις ύψους 300.000 ευρώ, οκτώ συμβάσεις ύψους 70 εκ. ευρώ και άλλες 12 συμβάσεις ύψους 90εκ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει εξαντλήσει το ποσό των 35εκ. ευρώ (30εκ. για κεφάλαιο κίνησης και 5εκατ. για εθελουσία έξοδο προσωπικού) που της δόθηκε με τη συμφωνία του 2013 (Δεκέμβριος) ως κρατική επιχορήγηση.

Η εταιρεία χρωστάει από παρελθόντα έτη περίπου 600 εκ. στην εφορία.

Στην παρούσα χρονική περίοδο η εταιρεία υποφέρει από ρευστότητα με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να τρέξει τα τρέχοντα προγράμματά της λόγω αδυναμίας προμήθειας πρώτων υλών και να ανταποκριθεί στην πληρωμή του προσωπικού της τουλάχιστον επί δίμηνο για τους παρακάτω κύριους λόγους :
1) Έλλειψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
2) Η μη κεφαλαιοποίηση των χρεών της εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 4237/2014
3) Η μη άρση δέσμευσης λογαριασμών εκτελεστικών μελών της εταιρείας, που έχουν επιβληθεί ν.4117/2013 άρθρο 46
4) Η καθυστέρηση πώλησης του οικοπέδου/εργοστασίου της Ελευσίνας - που περιλαμβάνει και την μετάβαση του προσωπικού - στα ΕΛΠΕ, κόστους πώλησης 23εκ. ευρώ περίπου, που θα έδινε κάποια ανάσα ρευστότητας στην εταιρεία

Τα ΕΑΣ έχουν υποβάλει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχέδιο διάσωσης με την λειτουργία των τεσσάρων εργοστασίων ( Μάνδρας, Υμηττού, Αιγίου, Λαυρίου).

Ο κύριος ΑΝΥΕΘΑ (Βίτσας) στην ενημέρωση της 24ης Νοεμβρίου δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να επιλυθούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα προβλήματα της εταιρείας και επιπλέον θα την συνδράμει με 40 εκ. ευρώ, με την προϋπόθεση της επιστροφής αυτών σε πέντε χρόνια, προκειμένου να λυθεί το θέμα της ρευστότητας, ώστε να τρέξουν τα προγράμματα της εταιρείας που είναι συμβατικά σε εξέλιξη και να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προσωπικού. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί!
Το προσωπικό της εταιρείας έχει προβεί από 30/11/2016 σε κατάληψη του κτηρίου και ζητά επίμονα να ληφθούν από την κυβέρνηση τα κατάλληλα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν την λειτουργία της εταιρείας σε συνθήκες μηδενικών ελλειμμάτων, με εξαγωγική δυνατότητα των προϊόντων παραγωγής. Επίσης ζητά οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας με σύγχρονα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κερδοφορία της.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν:
Οι μεγάλες ευθύνες των προηγουμένων κυβερνήσεων σε βάθος τουλάχιστον 20ετίας ως προς την διαχείριση, την διόγκωση των μεγάλων χρεών και τη μη παραγωγική εξέλιξή της εταιρείας.

Οι μεγάλες ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης – δεν υπάρχει συντονισμός των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών - για τη λύση των εκκρεμοτήτων. Ο ερασιτεχνισμός των υπευθύνων της κυβέρνησης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Οικονομικών σε θέματα χειρισμών ανασυγκρότησης παραγωγικής κερδοφόρας βιομηχανίας είναι φανερός. Δεν υπάρχει πολιτική κουλτούρα ούτε και οι άνθρωποι που θα έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για την ανασυγκρότηση της εταιρείας με επιχειρηματικά κριτήρια, έτσι ώστε αυτή να καταστεί κερδοφόρα.

Δεν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης κοστολογημένο και εφαρμόσιμο, σύμφωνα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας που θα δώσει λύσεις και προοπτική στην εταιρεία που θα έχει όμως και την δυνατότητα να προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια στις ΕΔ.
Η κυβέρνηση είναι αναγκαίο να προβεί σε άμεσες ενέργειες συντονισμού των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομίας, ώστε να λυθούν άμεσα σε πρώτη φάση οι εκκρεμότητες επιβίωσης της εταιρείας και στη συνέχεια να προχωρήσει σε αναζήτηση διεθνούς κύρους στρατηγικού επενδυτή παραγωγικού επιχειρηματικού μοντέλου που θα δώσει νέα ώθηση εκσυγχρονισμού στα ΕΑΣ προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

* Ο Γιώργος Τσιτσιλιάνος πολιτικός υπεύθυνος Τομέα Άμυνας .

Σχετικά