20 Δεκεμβρίου, 2018

«Κανένας άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να σηκώσει ένα βράχο μόνος του»

Ποτάμι

Το Ποτάμι για τη Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης