13 Νοεμβρίου, 2018

Ημερίδα για τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Μίλτος Κύρκος

Μέσω της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων μεταφέρεται το 80% των συνολικά διακινούμενων δια θαλάσσης εμπορευμάτων, ειδικά στη Μεσόγειο. Ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της δύσκολης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, των περιορισμών από τις υψηλές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν λόγω των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών και τον κίνδυνο δημιουργίας ολιγοπωλίων με την επέκταση των οικονομικά πιο εύρωστων βορείων χωρών,

Οι προκλήσεις αυτές συζητήθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μ. Κύρκος σε συνεργασία με την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού και μεσογειακού κλάδου shortsea, καθώς και νέες οι τάσεις, ενόψει και της εφαρμογής των νέων κανονισμών το 2020.

Ο κ. Κύρκος στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της ΝΜΑ και την καθοριστική συμβολή του κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας τη συνεισφορά της ΝΜΑ στη δημιουργία ενός αειφόρου μεταφορικού συστήματος στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ κ. Σημαντώνης μίλησε για το πλαίσιο λειτουργίας της ΝΜΑ στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, εστιάζοντας στις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και στην αναγκαιότητα υιοθέτησης κινήτρων, προκειμένου να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση του στόλου, προσαρμοσμένου στις νέες απαιτήσεις. Ο κ. Σημαντώνης εστίασε στις προκλήσεις του κλάδου, αλλά και στα μέτρα και πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού στόλου, όπως η χρηματοδότηση, η άρση της γραφειοκρατίας καθώς και μέτρα για την αλλαγή τρόπου μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Κεντρικοί ομιλητές της ημερίδας ήταν η κα Μ. Λεκάκου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με τα χαρακτηριστικά της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στην Ελλάδα, ο κ. Σ. Παπαδημητρίου από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος εστίασε στις πολυτροπικές μεταφορές και στο ρόλο της ΝΜΑ στην αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και ο κ. Σ. Ράπτης από την ESPO ο οποίος αναφέρθηκε στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Βιομηχανίας, σε συνάρτηση των εξελίξεων των νέων καινοτόμων πλοίων.

Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο κ. Γ. Σουραβλάς- τ. Αντιπρόεδρος ΕΕΝΜΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιλογές των πλοιοκτητών ΝΜΑ σχετικά με την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες και τη πιθανή τάση συρρίκνωσης του στόλου της Μεσογείου και η κα Ε. Πετράκη-Αντιπρόεδρος ΕΕΝΜΑ η οποία τόνισε την αναγκαιότητα μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προσέλκυση νέων κατασκευών ΝΜΑ σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Το Μέλος Δ.Σ. κα Γκανά εστίασε στις γραφειοκρατικές διαδικασίες του κλάδου, οι οποίες έχουν αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα και ελκυστικότητα του κλάδου, ενώ ο κ. Δ. Σπυριδάκης -Μέλος Δ.Σ. έθιξε το θέμα των ποτάμιων μεταφορών.

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.α.

Σχετικά