16 Σεπτέμβριος, 2015

H Λενιώ Μυριβήλη για την ενέργεια

Ποτάμι

Η παρουσίαση της Λενιώς Μυριβήλη στην Διακαναλική με τους Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες του Ποταμιού.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη στην Ελλάδα χωρίς ένα Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια.

Στο Ποτάμι, ο τομέας Ενέργειας μαζί με την Ε-Ο, πιστεύουμε, έχουμε υπολογίσει ότι η στροφή στις ΑΠΕ, με σταδιακή αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα στα επόμενα 10-15 χρόνια, αποτελεί οικονομικά μονόδρομο για την χώρα.
Ο ήλιος, ο αέρας και το νερό θα πρέπει να γίνουν τα εθνικά μας καύσιμα γιατί σήμερα μπορούμε πια να να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες ως χώρα, κάθε μέρα και ώρα του χρόνου. Το πρόβλημα με τις ΑΠΕ ήταν «τι κάνουμε όταν δεν έχει ήλιο ή αέρα»? Αυτό επέβαλε την σταθερή παραγωγή από ορυκτά καύσιμα. Σήμερα μπορούμε να αποθηκεύουμε καθαρή ενέργεια. Μάλιστα σύμφωνα με μελέτες του ΕΜΠ χωρίς νέα συστήματα αποθήκευσης. Με χαμηλό κόστος υφιστάμενες υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ μπορούν να μετατραπούν σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Έτσι ισχυροποιείται ο στρατηγικός ρόλος της ΔΕΗ που αποκτά καινούργιο προσανατολισμό, προστατεύεται το περιβάλλον και αλλάζουμε ενεργειακό μοντέλο μια και ενισχύεται η διείσδυση των φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.
Ήδη στην Ελλάδα οι πολίτες μπορούν πια να παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν (net metering). Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στην ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας φωτοβολταϊκών, αλλά και νέων μορφών ενεργειακών συνεταιρισμών με μεγαλύτερα οφέλη για τους πολίτες. Χρειάζεται πολιτική βούληση και σωστό θεσμικό πλαίσιο. Το ίδιο ισχύει και για την εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως στον κτιριακό τομέα: δουλειές και εξωστρεφείς βιομηχανίες υλικών και τεχνολογίας.
Αποτέλεσμα ενός δίκαιου και σταθερού θεσμικού πλαισίου που θα υπηρετεί φιλόδοξους στόχους για καθαρή ενέργεια, θα είναι άμεσες επενδύσεις, μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Το βασικό κέρδος;

Θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες: 250 με 300.000.

Αξιοποίηση του επιστημονικού μας δυναμικού και την τεχνογνωσίας,

Προώθηση της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας,

Οικονομική βιώσιμότητα και στρατηγικός ρόλος στην ΔΕΗ για το μέλλον,

Κυρίως: Προστατεύουμε το περιβάλλον, Ισχυροποιώντας την οικονομία στη χώρα μας.

*Η Λενιώ Μυριβήλη είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αθηναίων και υποψήφια βουλευτής Επικρατείας

Energeia-16.9