8 Μαρτίου, 2016

Ειδική μέριμνα για τις εξαρτημένες γυναίκες

Φωτεινή Λεομπίλλα

Mε αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ενόψει της Ειδικής Συνόδου του ΟΗΕ για το "παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών" καλό θα ήταν να εστιάσουμε (και) στις γυναίκες που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Είναι μια ομάδα γυναικών που πολύ συχνά παραβλέπεται από τα προγράμματα πρόληψης για τον HIV και μείωσης βλάβης παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο πλήττονται. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη μετάδοση τόσο του HIV όσο και της Ηπατίτιδας C. Γενικά τα ποσοστά μετάδοσης του HIV είναι υψηλότερα στις γυναίκες που κάνουν χρήση ουσιών, συγκρινόμενα με αυτά των ανδρών χρηστών. Οι γυναίκες χρήστριες συχνά υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες της ασκούμενης πολιτικής για τα ναρκωτικά σε σχέση με τους άντρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η πιο συχνή αιτία για φυλάκιση είναι τα αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, συγκρινόμενα με κάθε άλλο είδος εγκλήματος.

Γι αυτό και όσοι σχεδιάζουν σχετικά προγράμματα ή δράσεις (Πολιτεία, Θεραπευτικά Προγράμματα, ΜΚΟ κλπ) θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψιν και αυτή τη διάσταση του προβλήματος.