24 Οκτωβρίου, 2018

Οι βασικές προκλήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Guest Αρθρογράφος

H εκδήλωση "ΘΕΛΩ την πόλη μου στο κινητό μου" εμπλουτίζει τον δημόσιο διάλογο με το θέμα της πρόσβασης μέσω κινητού σε δημόσιες υπηρεσίες. Η εμπειρία αυτή είναι κοινός τόπος για 95% των νέων που χρησιμοποιούν καθημερινά στα κινητά τους σε ένα πλήθος εφαρμογών και διαπιστώνουν ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα βρίσκεται στον προηγούμενο αιώνα.

Το βασικότερο πρόβλημα, που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από έμενα πολλά στελέχη του δημόσιου τομέα, που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ότι στις διευθυντικές θέσεις συνήθως τοποθετούνται στελέχη χωρίς να αξιολογούνται συστηματικά και να λογοδοτούν τακτικά. Το ενθαρρυντικό είναι ότι για πρώτη φορά από το 2009 που λειτούργησε το opengov, πρόσφατα θεσμοθετήθηκε μετά από παρέμβαση της τρόικας, να επιλέγονται Γενικοί Γραμματείς και Διευθυντές με αδιάβλητες διαδικασίες, έστω και αν εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις ορισμένες φωτογραφικές διατάξεις. Είναι σημαντικό ότι η διαδικασία που θεσμοθετήθηκε για την επιλογή διευθυντικών στελεχών μπορεί να βελτιωθεί και να γενικευθεί, ώστε το ποιοι καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση να μην είναι υπόθεση των πολιτικών στελεχών**.

Το βασικότερο κριτήριο της ετήσιας αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών πρέπει να είναι ότι συστηματικά απλοποιούν και ψηφιοποιούν τις διαδικασίες του φορέα τους, ώστε οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και με διαφάνεια, ειδικά αυτή την περίοδο που με αφορμή το GDPR πολλοί φορείς του δημοσίου προσπαθούν να αποκρύψουν σε ποιους αναθέτουν έργα και να περιορίσουν τη διαφάνεια που έχει θεσμοθετηθεί με τη σχεδόν καθολική εφαρμογή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Μια από τις βασικές λειτουργίες των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα είναι η διαχείριση πληροφορίας που είναι εφικτή μόνο με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Η αποτελεσματική διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων έχει τέσσερις προϋποθέσεις: 1.Οι διευθύνσεις πληροφορικής στελεχώνονται με τα πιο ικανά στελέχη, 2.Έχουν τους ελάχιστα απαιτούμενους πόρους έγκαιρα, 3.Συνεργάζονται αποτελεσματικά με τον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό-ερευνητικό τομέα και 4.Όλα τα έργα υλοποιούνται με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό.

Τέλος, για να υπάρξουν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες απαιτείται επιχειρησιακή και τεχνική διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των βασικών πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου τομέα που είναι εφικτή μόνο εάν όλα τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα διαθέτουν καλά τεκμηριωμένες προγραμματιστικές διεπαφές, όπως π.χ. η Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/api/help) Η επιχειρησιακή και τεχνική διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται μόνο εάν υπάρχει διαφανής και αποτελεσματική συνεργασία των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και των εταιρειών πληροφορικής.

Θ. Καρούνος, http://www.karounos.gr/blog/bio

**Με βάση την εμπειρία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του opengov.gr από το 2010 είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις (http://egovict.blogspot.com/2010/10/blog-post_04.html#more) για τη βελτίωση της διαδικασίας αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής στελεχών μέσω του opengov.