17 Φεβρουαρίου, 2017

Η Τουρκία επιδιώκει την πρόκληση «ατυχημάτων»

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Σε ιδιαίτερα επικίνδυνες εξελίσσονται οι πρωτοβουλίες που παίρνει η ​Τ​ουρκία στον χώρο του ​Α​ιγαίου. Κατά το σημερινό περιστατικό με την έκδοση τουρκικής ​NAVTEX​ και την πραγματοποίηση β​ολών​ μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα παραβιάστηκαν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και ​π​ροκλήθηκε κίνδυνος για την ναυσιπλοΐα στο ​Α​ιγαίο​.

Η ​Ελλάδα​, και ιδιαίτερα το ​Π​ολεμικό ​Ν​αυτικό​ της​ έδειξαν σύνεση και αυτοσυγκράτηση, όπως έχει δι​απιστωθεί πρόσφατα​ και από τον χώρο της ​​Ατλαντικής Συμμαχίας.

Καλούμε την ​Τουρκία​ να αναλογισ​θ​εί το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνει με τις παράνομες κινήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και να μην επιδιώκει την πρόκληση «​ατυχημάτων​», κατά την προσφιλή έκφραση ανώτατου αξιωματούχου της, με απώτερο σκοπό να τα εκμεταλλευ​θ​εί επιρρίπτοντας τις ευθύνες σε άλλους.