2 Ιούνιος, 2016

Η κυβέρνηση τρολάρει

Γιώργος Μαυρωτάς

Οι οδηγίες με τη μορφή συμβολαίου τιμής που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις προσφωνήσεις των παιδιών ως «βασιλόπουλο» και «πριγκήπισσα» μόνο ως επίσημο, κυβερνητικό τρολάρισμα θα μπορούσαν να εκληφθούν.

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Φίλη για το ότι είναι παρά φύσιν οι τόσες πολλές ώρες διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν είναι δουλειά του Υπουργού αλλά του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), η εισήγηση για τον καθορισμό των ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα. Εκτός αν ο κ. Υπουργός θέλει να το προκαταβάλει, ρίχνοντας τροχιοδεικτικές βολές για να ακολουθήσει η εκ των υστέρων επιβεβαίωση από το ΙΕΠ.