3 Φεβρουάριος, 2017

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκπέμπει σήμα κινδύνου!

Ποτάμι

Συνάντηση με το προεδρείο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Γ. Σταυρόπουλος, Πρόεδρος, Α. Αργυροπούλου-Χρυσοχοϊδου Α' Αντιπροέδρου, Ε. Βαρχαλαμά, Β' Αντιπροέδρου) είχε ο επικεφαλής του Ποταμιού, ο βουλευτής Σπύρος Δανέλλης και η Φωτεινή Λεομπίλλα αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή και στέλεχος του Ποταμιού.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αποτελεί το επίσημο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάγεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης επαναδιαπίστευσής της από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ, κινδυνεύει άμεσα με υποβάθμιση στη κατηγορία Β. Εάν συμβεί αυτό οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές καθώς έτσι η χώρα μας χάνει τη δυνατότητα αυτοτελούς εκπροσώπησης και παρουσίας σε όλα τα διεθνή fora όπου συζητούνται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εδώ κι ένα χρόνο η Επιτροπή έχει ενημερώσει διεξοδικά και κατ' επανάληψη τόσο την Κυβέρνηση όσο και το Προεδρείο της Βουλής, για τη διαμορφούμενη κατάσταση και έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Το Ποτάμι θεωρεί πως είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμισή της. Δυστυχώς η Κυβέρνηση έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ολιγωρία στο θέμα αυτό!

Ευελπιστούμε ότι η ολιγωρία αυτή εκ μέρους της Κυβέρνησης δεν υπηρετεί ή υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες που έχουν να κάνουν με την απαξίωση, εν τοις πράγμασι, θεσμών που δεν τελούν υπό κομματικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, καλούμε έστω και τη τελευταία στιγμή να ληφθούν εκ μέρους της Κυβέρνησης οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να αποφύγει την υποβάθμιση και να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, άλλως οι πολιτικές ευθύνες θα είναι μεγάλες και θα βαρύνουν αποκλειστικά τους κυβερνώντες.