4 Φεβρουαρίου, 2016

Η δημόσια διοίκηση δεν είναι ο πελατειακός στίβος κανενός

Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αθρόες επαναπροσλήψεις καταγγέλουν δημοσιεύματα, με τον ίδιο τρόπο που πριν από δύο χρόνια άλλα (ή και ενίοτε τα ίδια) μέσα κατήγγειλαν τις αθρόες απολύσεις.

Είναι σαφές ότι ο "υπουργός Μητσοτάκης" και ο "υπουργός Κατρούγκαλος" είναι όψεις του πελατειακού κράτους που μεριμνά μόνο να ικανοποιήσει τα δικά του παιδιά: Στη μια περίπτωση απολύει οριζόντια, χωρίς αξιολόγηση προς τέρψη του αντι-δημόσιου κομματικού κοινού, και στην άλλη επαναπροσλαμβάνει, πάλι χωρίς καμία αξιολόγηση, σε προσωποπαγείς θέσεις, προς τέρψη του αντίστοιχου κομματικού ακροατηρίου.

Τίποτα το μεταρρυθμιστικό δεν είχαν οι οριζόντιες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων που έγιναν υπό τον συντονισμό του «υπουργού Μητσοτάκη». Όπως τίποτα το μεταρρυθμιστικό δεν έχει η συλλήβδην επαναπρόσληψη των απολυμένων με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (Ν4325/2015). Το Ποτάμι διακηρύσσει από την πρώτη στιγμή ότι η δημόσια διοίκηση δεν πρέπει να είναι ο κομματικός – πελατειακός στίβος κανενός.

Η επαναπρόσληψη, εν προκειμένω, των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, σε προσωποπαγείς θέσεις, μόνο προχειρότητα και απουσία οποιασδήποτε μέριμνας για το δημόσιο συμφέρον δείχνει. Για να προσληφθεί ένας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να υπάρχει κενή οργανική θέση την οποία θα καλύψει. Κι ενώ σήμερα τα διαπιστωμένα κενά στο δημόσιο είναι πολλά, ο υπουργός καταφεύγει στην εύκολη λύση των προσωπαγών θέσεων. Οι προσωποπαγείς συστήνονται πάντα με το διορισμό κάποιου προσώπου, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ή όταν το προβλέπουν ειδικές διατάξεις και καταργούνται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση, συνταξιοδότηση) αποχώρηση του διορισθέντα από τη θέση. Ονομάζονται προσωποπαγείς, γιατι συναρτώνται άμεσα με το πρόσωπο που τις καταλαμβάνει και κατά συνέπεια δεν νοούνται κενές προσωποπαγείς θέσεις.

Επίσης, είχαν ήδη καταργηθεί οι κενές οργανικές θέσεις με βάση τις διατάξεις του νόμου 4024/2011. Μετά την εφαρμογή του νόμου αυτού, υπηρετούσαν στο δημόσιο 636,188 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Σήμερα υπηρετούν 600,484. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σήμερα στη διοίκηση τουλάχιστον 35,704 κενές οργανικές θέσεις. Το Ποτάμι προτείνει την αξιολόγηση των υπό επαναπρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων και την τοποθέτησή τους στις κενές οργανικές θέσεις των φορέων που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες σε προσωπικό. Όχι σε νέες προσωποπαγείς θέσεις. Για να πάψει επιτέλους η δημόσια διοίκηση να είναι ο πελατειακός στίβος ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ!