11 Οκτωβρίου, 2016

Η απάντηση του Ποταμιού στο Δήμαρχο Λέρου

Ποτάμι

Ο δήμαρχος έχει προφανώς δίκιο και με χαρά αποκαθιστούμε τα πράγματα. Ο Δήμος δεν πλήρωσε για τα κλιματιστικά. Όμως η ουσία παραμένει. Πόσο στοίχισε το hot spot της Λέρου; Κόστισε ή δεν κόστισε 1.568.000 ευρώ ενώ η αρχική προκήρυξη ήταν 520.000; Το «παράρτημα Α» για την «κατασκευή κέντρου υποδοχής, ταυτοποίησης (hot spot) στη Λέρο» αναφέρει συγκεκριμένα: «Τιμή κατ’ αποκοπή για το σύνολο των εργασιών όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται, πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ». Μάλιστα στο κείμενο αναφέρεται ότι «μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις, οι οποίες δεν είναι άμεσα ορατές και θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών». Και εμφανίστηκαν! 1.048.000 ευρώ αποκλίσεις! Τρεις φορές το τίμημα!