5 Νοεμβρίου, 2015

Η Αυτοδιοίκηση στο περιθώριο ακόμα μία φορά

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Ποτάμι αντιτίθεται στις αλλαγές που προβλέπει το άρθρο 31 του πολυνομοσχεδίου καθώς εισάγεται πρόσθετη διαδικασία έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων από τους δύο γενικούς γραμματείς των αρμοδίων υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για διάταξη που υποβαθμίζει έτι περαιτέρω το ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων και αναβαθμίζει αυτόν της κεντρικής κυβέρνησης, σε πλήρη αντίθεση και με όσα οι ευρωπαϊκές συνθήκες επιτάσσουν. Άλλο ένα επικίνδυνο δείγμα των οπισθοδρομικών πολιτικών που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στο οποίο μπορούμε και πρέπει να αντισταθούμε.