10 Δεκέμβριος, 2015

H κυβέρνηση δεν διαταράσσει τη σχέση της με την ακροδεξιά συνιστώσα της

Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Με μεγάλη καθυστέρηση και μετά από καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Σύμφωνο Συμβίωσης επεκτείνεται επιτέλους και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Μια θέση που το Ποτάμι υποστήριξε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του. Πρόκειται για σημαντικό πρώτο βήμα προς τον εξευρωπαϊσμό του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου της χώρας μας.Όμως δεν αρκεί. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά διστάζει για να μην διαταράξει τις σχέσεις της με την ακροδεξιά συνιστώσα της υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος. Χρειάζονται κι άλλα αποφασιστικά βήματα για την ολοκλήρωσή του, για να μην υπάρχουν πολίτες διαφορετικών κατηγοριών και ταχυτήτων. Χρειάζεται και η ρύθμιση των σχέσεων πολιτείας - εκκλησίας ώστε ο καθένας να ασχολείται με τα του οίκου του. Τα ρατσιστικά κηρύγματα από οποιονδήποτε ιεράρχη δεν μπορεί να μένουν στο απυρόβλητο, χωρίς τις συνέπειες του νόμου που ισχύουν για όλους τους πολίτες. Αλλά και σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση τηρεί αιδήμονα σιωπή.