10 Οκτωβρίου, 2017

Για την παγκόσμια ημέρα Ψυχικής Υγείας

Τομέας Υγείας

Η 10η Οκτωβρίου γιορτάζεται παγκοσμίως ως ημέρα Ψυχικής Υγείας. Μία ημέρα που μας κινητοποιεί να αναλογιστούμε πόσο σημαντική είναι η ψυχική υγεία στην ευημερία των ανθρώπων και των κοινωνιών. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. Θετική Ψυχική Υγεία είναι «η κατάσταση ευεξίας κατά την οποία κάθε άτομο αντιλαμβάνεται τις προοπτικές του, μπορεί να αντιμετωπίσει τις φυσιολογικές πιέσεις της ζωής, μπορεί να εργασθεί παραγωγικά και γόνιμα και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του».

Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι αφιερωμένη στην Ψυχική Υγεία στους χώρους εργασίας. Με την αλλαγή της φύσης της εργασίας αλλά και των συνθηκών στην κοινωνία και την οικονομία, οι εργασιακές συνθήκες αλλάζουν επίσης χαρακτήρα και σε αυτή την μετάβαση πλήττουν και την ψυχική υγεία των εργαζομένων. 10% των εργαζομένων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του φετινού εορτασμού έχουν λείψει από την εργασία λόγω κατάθλιψης, ενώ 43% των μάνατζερ ζητούν καλύτερες πολιτικές για την ψυχική υγεία.

Το συνολικό κόστος των διαταραχών ψυχικής υγείας στην Ευρώπη υπολογίζεται στα 240 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, (δηλαδή όσο περίπου το χρέος της χώρας μας) με το μεγαλύτερο μέρος αυτού, δηλαδή τα 136 δισεκατομμύρια ευρώ να αντιστοιχούν στη χαμένη παραγωγικότητα που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τις συστηματικές απουσίες λόγω αδειών ασθενείας. Τα μεγέθη είναι συγκλονιστικά και δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.

Για τον λόγο αυτό χρειάζονται συστηματικές παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας με σκοπό όχι τη διαχείριση της ψυχικής νόσου, αλλά την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων, όσο και σε επίπεδο οργανισμών. Στη χώρα μας υπηρεσίες σε Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και ως εκ τούτου σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Εργασία βάσει νόμου οφείλουν να παρέχουν μόνον οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από πενήντα εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας κατ’επέκταση.

Με αφορμή τον σημερινό εορτασμό καλούμε την πολιτεία να μεριμνήσει για την ισότιμη κάλυψη των εργαζομένων, αλλά και των ανέργων και των ηλικιωμένων που κάποτε ήταν εργαζόμενοι, με υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για τον λόγο αυτό στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που συντελείται θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτή την αθέατη πλευρά των αναγκών των εργαζομένων και των πολιτών εν γένει. Η κάλυψη μπορεί να επιτευχθεί τόσο με την αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα όσο και με την συμπερίληψη στις υπό διαμόρφωση μονάδων Π.Φ.Υ., των Τ.ΟΜ.Υ., πολιτικών αλλά και προσωπικού που μπορεί να καλύψει ανάγκες ψυχικής υγείας του εργασιακού πληθυσμού. Άλλωστε δεν μπορεί να υπάρξει υγεία χωρίς ψυχική υγεία.

Επιπρόσθετα, η Πολιτεία μέσω του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω του Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), δηλαδή τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που υποστηρίζουν στην εργασία άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν στιγματισμένοι ως ανίκανοι προς εργασία και αποκλεισμένοι από τους χώρους εργασίας.

Τέλος, με αφορμή την σημερινή συζήτηση στη Βουλή για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου επιθυμούμε να δηλώσουμε ότι είμαστε περήφανοι για την θαρραλέα στάση του Ποταμιού και του αρχηγού του Κινήματος Σταύρου Θεοδωράκη γατί το Ποτάμι δεν ψηφίζει απρόσωπες διατάξεις αλλά ψηφίζει σκεπτόμενο και αναλογιζόμενο ζωές ανθρώπων. Μάλιστα το να μάχεσαι για τα δικαιώματα και ιδιαιτέρως των μειονοτήτων βελτιώνει το επίπεδο της Δημοκρατίας μας. Και όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουμε δικαίωμα να κρυβόμαστε.