11 Σεπτεμβρίου, 2015

Για Ένα Συμβόλαιο με τη Νέα Γενιά

Μπροστά | Πολιτική Κίνηση

Η αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενιές είναι προϋπόθεση για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανάπτυξη. Σε αρκετές χώρες, η ισότητα ανάμεσα στις γενιές λαμβάνεται υπόψιν στη χάραξη των δημοσίων πολιτικών και συνυπολογίζεται στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της νομοθεσίας.

Στην Ελλάδα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ νέων, η εύθραυστη κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος, η μέτρια έως κακή ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η εσωστρεφής επιχειρηματικότητα, η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, η μειωμένη συμμετοχή νέων στα δημόσια αξιώματα και φυσικά η δημογραφική γήρανση αποδεικνύουν ότι η νέα γενιά (όσοι γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του ‘70 και μετά) βρίσκεται σε μειονεκτική απέναντι στην κυρίαρχη (γενιά του μεταπολέμου)

Μια προοδευτική διακυβέρνηση δε μπορεί να αγνοεί το πρόβλημα. Χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τους όρους συμμετοχής των νέων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή, ώστε να αποκατασταθεί η γενεακή και κοινωνική δικαιοσύνη.

Συμμετέχοντας ενεργά στην προεκλογική προσπάθεια του Ποταμιού, φέρνουμε στο φως ένα κείμενο διαλόγου βασισμένο σε θέσεις του Ποταμιού και του Μπροστά, ένα εν δυνάμει Συμβόλαιο με τη Νέα Γενιά.

Γι’ αυτό και το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μμ. στο θέατρο “Χυτήριο” (Ιεράς Οδού 44, Αθήνα), οι υποψήφιοι του Μπροστά με τα ψηφοδέλτια του Ποταμιού σας προσκαλούν σε έναν ζωντανό διάλογο ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου.

Στόχος των προτάσεών μας είναι το Ποτάμι να γίνει ο πρώτος οργανωμένος πολιτικός φορέας, που λαμβάνει υπόψιν του το ζήτημα, το εντάσσει στο προεκλογικό του πρόγραμμα και προτείνει μια δέσμη παρεμβάσεων σε κρίσιμους τομείς πολιτικής. Αυτή μπορεί να είναι η βάση ενός ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου, που περιλαμβάνει τη νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία, τα ΜΜΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, την επιχειρηματική κοινότητα και την Κοινωνία των Πολιτών.