16 Φεβρουαρίου, 2015

Διαφάνεια στις διαδικασίες, αποτελεσματικότητα στη συνεργασία για το copyright

Γιώργος Γραμματικάκης

Θεωρούμε αναγκαίο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή να βασίζεται στη συλλογή εμπεριστατωμένων στοιχείων και δεδομένων και να υπηρετεί το διττό στόχο, την προστασία των δικαιωμάτων καλλιτεχνών και δημιουργών αφενός και την ευρύτερη προβολή του έργου τους αφετέρου.

Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Γιώργος Γραμματικάκης στην πρόσφατη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει και της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Εξέφρασε μάλιστα συγκεκριμένες επιφυλάξεις για τη συγκρότηση αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία πλαισιώνει την αρμόδια Επίτροπο για Θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ Elżbieta Bieńkowska.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Γιώργος Γραμματικάκης παρουσίασε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ως Εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), την Έκθεση για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε αυτήν ο ευρωβουλευτής επέμεινε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων αποτελεί πολύ κρίσιμο μέγεθος στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, αλλά και της πολιτισμικής πολυμορφίας της ΕΕ.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού ζήτησε από την αρμόδια Επίτροπο, κατά τη συζήτηση του θέματος στην Ολομέλεια (9.2.2015), να ενημερώσει διεξοδικά το Κοινοβούλιο για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των εμπειρογνωμόνων. Κυρίως όμως ζήτησε από την κ. Bieńkowska να μεριμνήσει, ώστε να διασφαλιστεί ο καίριος ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και ένα λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας με τα Κράτη Μέλη. Επειδή, όπως τόνιζε χαρακτηριστικά και στην Έκθεση ο Γιώργος Γραμματικάκης “θεωρούμε αναγκαίο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή να βασίζεται στη συλλογή εμπεριστατωμένων στοιχείων και δεδομένων και να υπηρετεί το διττό στόχο, την προστασία των δικαιωμάτων καλλιτεχνών και δημιουργών αφενός και την ευρύτερη προβολή του έργου τους αφετέρου.”

16 Φεβρουαρίου 2015