6 Ιούλιος, 2017

Επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Τομέας Άμυνας

Σήμερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Τομέα Άμυνας του κινήματος στα ναυπηγεία Ελευσίνας με αντικειμενικό σκοπό την παρακολούθηση του προγράμματος κατασκευής των δύο πυραυλακάτων Νο 6 & 7 της συμφωνίας του Φεβρουαρίου του 2016.

Ο Τομέας εκπροσωπήθηκε από τον Πολιτικό Υπεύθυνο Γιώργο Τσιτσιλιάνο και τους εμπειρογνώμονες του Τομέα Ναυπηγό Παναγιώτη Αγερίδη, Υποναύαρχο Γιώργο Σάγο και Υποπτέραρχο Χρυσόστομο Ζάκα.

Η εταιρεία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της Νίκο Ταβουλάρη, τον οικονομικό Διευθυντή Νίκο Ανδριτσάκη, τον Διευθυντή νέων κατασκευών Παναγιώτη Αλούρδα, τον Διευθυντή Ανάπτυξης και προγραμμάτων Γιώργο Κοκκάλα, τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων Ηρακλή Κουτούλια και τον γενικό γραμματέα του Σωματείου Αριστοτέλη Κυριαζόπουλο.

Η συνάντηση και η συζήτηση που ακολούθησε έγινε σε θετικό και ρεαλιστικό κλίμα. Συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν την υλοποίηση της συμφωνίας, δεδομένου ότι η Νο6 ΤΠΚ θα έπρεπε συμβατικά να είχε ήδη καθελκυσθεί τον Μάιο. Δόθηκε διαβεβαίωση από πλευράς του Προέδρου του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας και του Διευθυντή νέων κατασκευών ότι η Νο6 θα καθελκυσθεί εντός 6 μηνών περίπου από σήμερα και ότι το όλο πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος περίπου του 2018, χωρίς να ζητηθεί νέα χρηματοδότηση -πέραν των 40εκ. ευρώ που έχουν δοθεί- της εταιρείας από το Δημόσιο.

Επίσης αξίζει να αναφερθεί η φιλοξενία στο ναυπηγείο 350 περίπου μεταναστών σε άρτιες συνθήκες διαβίωσης, το όλο πρόγραμμα διαχείρισης του οποίου το έχει αναλάβει ο Στρατός.