15 Απρίλιος, 2016

Ενεργειακός σχεδιασμός σήμερα για ένα βιώσιμο αύριο

Τομέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η ανάγκη άμεσης χάραξης μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, που θα εξασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια αλλά και την βιωσιμότητα μέσα από τη μετάβαση σε ένα σύστημα χαμηλής κατανάλωσης στηριγμένο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη σημερινή συνάντηση φορέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τον επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, οι οποίοι εξέθεσαν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΑΠΕ σήμερα καθώς και τη διαχρονική αδυναμία των κυβερνήσεων να αντιληφθούν τη σημασία των ΑΠΕ για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα και τη συνεισφορά που μπορούν να έχουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Συμμετείχαν επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού κ. Γιώργος Αμυράς και η κ. Χλόη Βλασσοπούλου, πολιτική υπεύθυνη του τομέα Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το Ποτάμι αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη χάραξης ενεργειακών πολιτικών σύμφωνων με το πλαίσιο την «συμφωνία του Παρισιού» για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής (ΟΗΕ, COP21), αλλά και των σχετικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση και θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.