30 Δεκεμβρίου, 2015

Ένα σπάταλο σύστημα

Ποτάμι

Στο παρελθόν είχαμε εκείνους που μοίραζαν παχυλές συντάξεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Κυβερνήσεις που με αφροσύνη και κοντόθωρη αντίληψη του δημόσιου συμφέροντoς θυσίασαν τα δικαιώματα των επόμενων γενεών, στερώντας τους την δυνατότητα να πάρουν σύνταξη. Αυτό συνεχίζει σήμερα η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που είναι έτοιμη να ρυθμίσει την αναδρομική καταβολή των συντάξεων βουλευτών, την ίδια ώρα που σχεδιάζει τη μείωση των συντάξεων όλων των άλλων πολιτών. Το πολιτικό σύστημα στοιχίζει πολλά στην κοινωνία και προσφέρει λίγα.