16 Οκτώβριος, 2016

Ένα συνέδριο απ' τα παλιά

Ποτάμι

Με χιούμορ αντιμετώπισαν στο Ποτάμι τις ομιλίες Τσίπρα. Ενδιεκτικά αναφέρουμε των στελεχών στα social media:

Σχετικά