10 Δεκεμβρίου, 2018

Ένα αθλητικό νομοσχέδιο, πολλά προβλήματα

Τομέας Αθλητισμού

Ανακοίνωση του Τομέα Αθλητισμού για το αθλητικό νομοσχέδιο

Το ΠΟΤΑΜΙ, εκ πεποιθήσεως και προς το συμφέρον των πολιτών, έχει ταχθεί υπέρ της άποψης ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, στον ευαίσθητο χώρο του αθλητισμού, πρέπει να είναι αντικείμενο λεπτομερούς και ουσιαστικού διαλόγου, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς στείρα αντιπολιτευτική διάθεση. Ο ελληνικός αθλητισμός έχει δεινοπαθήσει στα χρόνια της κρίσης, αλλά έχει καταφέρει να σταθεί όρθιος και να χαρίζει στην Ελλάδα μεγάλες διακρίσεις και επιτυχίες. Παρά ταύτα, ελάχιστα έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του. Με αυτές τις αρχές, και μόνο, αντιμετωπίζουμε το Αθλητικό Νομοσχέδιο που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.

Το ΠΟΤΑΜΙ θα καθορίσει τη στάση του όταν έρθει το Νομοσχέδιο στη Βουλή. Ήδη όμως, μετά από διεξοδική μελέτη του Νομοσχεδίου, καταλήγουμε στις ακόλουθες πρώτες επισημάνσεις:

1) Η διαφάνεια και η αντιμετώπιση της βίας στον Επαγγελματικό Αθλητισμό είναι μέτωπα που απαιτούν σύνθετη και εξειδικευμένη προσπάθεια και δράση για την αντιμετώπισή τους. Από μια άποψη, την οποία υποστηρίζουμε σθεναρά, η διαφάνεια και η αντιμετώπιση της βίας είναι δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Η βασική κατεύθυνση του Νομοσχεδίου για την απαγκίστρωση της εποπτείας του Επαγγελματικού Αθλητισμού από τη μονοπρόσωπη εξουσία του εκάστοτε Υπουργού είναι σε θετική κατεύθυνση. Οι επιμέρους, ωστόσο, ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου δεν επιτυγχάνουν το σκοπό αυτό. Η ίδρυση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου άοπλου και με εξαιρετικά περιορισμένες, στην ουσία, αρμοδιότητες, έτσι όπως θεσπίζεται με το Νομοσχέδιο, αντί να επιλύει περιπλέκει την κατάσταση. Θα έπρεπε να επιλεγεί μια ανεξάρτητη δομή με την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση, ικανή να φέρει σε πέρας τα σημερινά καθήκοντα που διασπείρονται άναρχα στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού και, στο επίπεδο της ΓΓΑ, στην ΕΕΑ και τη ΔΕΑΒ.

2) Οι ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου για τους προπονητές επιχειρούν, πράγματι, μια συστηματοποίηση, η οποία λείπει. Όμως αφήνει πολλές κερκόπορτες, ελπίζουμε όχι εκούσιες, που θα μπορούσανε να έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των πανεπιστημιακών πτυχίων. Οι κερκόπορτες αυτές πρέπει να κλείσουν.

3) Οι ρυθμίσεις για τα ιδιωτικά γυμναστήρια δεν πρέπει να παραβλέπουν, αλλά να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά, και το τονίζουμε με ιδιαίτερη έμφαση, το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης ουσιών ντόπινγκ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια.

4) Διάσπαρτες διατάξεις του Νομοσχεδίου επιτείνουν την διαχρονική σύγχυση για το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις αθλητικές ομοσπονδίες και θέτουν θέματα υπερβολικής κρατικής ανάμειξης στην αυτονομία του αθλητικού κινήματος.

Συνολικά, επομένως, η καταρχήν θέση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ για το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο είναι ότι, παρά την ύπαρξη αρκετών θετικών επιμέρους σημείων, η τελική, μέχρι τώρα, διαμόρφωσή του χρήζει επανεπεξεργασίας και επανεκτίμησης. Αν παραμείνει στη σημερινή του μορφή, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει.